Standardsida

Årsmötet 5 april 2022

Vi öppnar kiosken vid Fagertärn 27 juni

 

 

Protokoll fört vid årsmötet 5 april 2022 på Olshammarsgården

 

§1 Mötet öppnas av ordf Sune Eriksson.

§2 Föreslagen dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa Lennartsson och till protokollsjusterare valdes Inger Karlsson och Kjell Johansson.

§4 Beslutades att mötet varit tillräckligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 24 342 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått 2 304 kr i gåvor. Årets överskott blev 20 490 kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 84 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2023. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till ordförande i 1 år omvaldes Sune Eriksson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Inger Karlsson och Gunnel Cunei och nyvaldes Mona Lind. Kvarstår 1 år gör Gerard Riem Vis och Elisabeth Lennartsson.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Sofie Cunei och nyvaldes Tindra Johansson.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och Linda Otter.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning omvaldes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter:  Blomlådorna har fått ny jord och ska planteras den 11 april. Länsstyrelsen har en

skadedjursskytt i Olshammar som ska försöka få bort vildsvinen. Ännu har ingen gris visat sig.

 

§16                 Verksamhetsplan 2020.

 • Munkastigen städas 10 april. Samling Olshammarsgården kl 10.
 • Blomplantering 11 april i samband med centrumstädning. Tiden är kl 16 och Britt-Louise bjuder på fika efteråt. Medtag handskar och ev räfsa eller annat bra redskap.
 • Norra Vätterleden röjs 8 maj. Samling Olshammarsgården kl 10.
 • Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 27/6 till och med 14/8.
 • Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 3 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.
 • Loppis vid Fagertärn söndag 24 juli.
 • Friluftsgudstjänst vid Fagertärn blir nog 7 augusti, möjligen 14 aug.
 • Vi ska försöka ordna ett musikquis i augusti/september med Jonny, på Olshammarsgården eller i skolan beroende när det kan bli. Mona kontaktar Jonny.
 • Vi ska ordna en utfrågning av politiker i centrumparken lördag 3 september med grillning och musik mm. Olshammarsborna ska uppmanas att komma med förslag på frågor, som vi kan skicka i mitten av augusti till partierna.

 

§17 Övriga frågor

Under övriga frågor blev det en livlig diskussion om vägunderhållet i samhället. Det behövs mer grus

på gatorna så det finns något att hyvla och salta på. Gatunamnskyltarna som Utvecklingsföreningen

ska hjälpa till med betalning av är nog ännu inte beställda, ingen information finns om när de ska

komma på plats. Alla uppmanades att gå på årsmötet och ta diskussionen där.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Olshammar den 28 januari 2019

 

Vid protokollet

Elisabeth Lennartsson

Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:                                                                                         Justerat

Inger Karlsson                                                                               Kjell Johansson

Fricamping i Tiveden? Minnesanteckningar 22 februari 2021

Anteckningar från möte med Askersunds kommun om ”Fricamping” 22 februari 2021

 

Lillian Andersson är anställd som projektledare för ett Leaderprojekt, för att få fram lämpliga platser att anvisa exempelvis husbilar till, så att de inte behöver övernatta på t ex en badplats, vilket inte är tillåtet. Hon berättade om sitt arbete med att hitta lämpliga platser och personer/föreningar som är intresserade. I projektet ingår också Laxå kommun.

 

Fricampingen ska vara ett komplement till andra ställplatser och campingar med service, där det finns dusch- och tvättmöjligheter mm. Syftet är alltså frihet under organiserad form med viss service, och att man betalar en mindre peng för detta, kanske upp till 100 kr/natt. Det kan eventuellt finnas en grillplats, för att minska risken att det blir skogsbrand, kanske också en soptunna, och någon som har tillsyn.

 

Allemansrätten gäller inte för motorfordon så den går inte att hänvisa till för fricamping med husbil/husvagn i skogen. Terrängkörningslagen styr dessutom att man måste hålla sig i anslutning till väg. På parkeringsplatser markerade med P-skylt, utan tillägg, är det tillåtet att parkera i 24 timmar, man får oftast övernatta i bilen men inte ställa ut stolar, grill mm.

 

Kommunen har gjort en liten undersökning bland campare om vad man vill ha på sin semester, och det finns både ett behov och en betalningsvilja för en organiserad form av fricamping. Och nu söker kommunen platser i Tivedenområdet, främst i Askersunds kommun, det ska vara naturnära och gärna vid vatten.

Platsen ska kunna hysa 2-5 ekipage/husbilar med 4 meters lucka, ingen el eller vatten behövs, men ett fast underlag så att det tål lite bilkörning. Flera föreningar i kommunen överväger nu att göra ett försök, men fler platser behövs för att komplettera överfulla campingar. I kommunens undersökning visade det sig att folk gärna fricampade ett par nätter, men sen sökte sig till en fullservice-camping, så det konkurrerar inte.

Har man en lämplig markbit så är det bara att höra av sig till Lillian före 31/3, och därefter till turistbyrån. Om turistsäsongen är 15 veckor och man har 2 bilar/dygn i medeltal under den tiden, kan man faktiskt erbjuda sophämtning också och få vinst.

 

Det kan också vara ett campingföretag, som kompletterar sin verksamhet med att sköta några fri-camper. Så är det utefter Österdalälven, där det finns många ”lägerplatser” som de kallar det.

 

Kommunen erbjuder informationsskyltar på varje ställe, en som är för hela kommunen och en platsspecifik, turistbyrån kan hänvisa dit och en digital karta visar olika ställen. Om det blir fullt på platsen får man leta upp en annan plats att stå på, alltså ”först till kvarn” gäller, och då ska man ha hjälp av den digitala kartan som kommunen erbjuder.

 

Ring Lillian Andersson för info och diskussion, Tel: 0583-820 35, 072-085 15 68
lillian.andersson@askersund.se

 

Brev till Munksjös ledning om parkering i centrum

Grillning 2019

Hej!

Jag skriver på uppdrag av Olshammars Utvecklingsförening om problemet med lastbilsparkeringen i centrum. Vår förening försöker göra det trevligt med blomplantering och tillsammans med Aspa IK hålla gräset klippt och allmänt ha det prydligt i centrum. Munksjö äger parkeringsytan och skulle kunna hjälpa oss genom att se till att det inte är en långtidsparkering för långtradare där. Det händer ganska ofta att förbipasserande åker in i samhället och fikar i centrum, om de hittar dit, vilket inte är lätt om det står stora bilar framför. Ortsbor som har ifrågasatt långtidsparkeringen har bemötts på otrevligt sätt av förarna, som inte verkar alls förstå synpunkterna. Detta är mycket tråkigt för ortsborna.

 På lördag ska vi ordna centrumfest och ha loppis och underhållning mm. Vi skulle behöva hjälp av dig/bolaget att få slut på parkeringarna, i vart fall över sommaren. Det finns ju gott om plats i Olshammar att stå med en bil och släp så det är inget stort problem att flytta en bit tycker vi. Så vi hoppas på din/bolagets hjälp att stoppa långtidsparkeringen i centrum.

 Elisabeth Lennartsson, sekreterare

 Här är svar från Munksjö:

 Hej Elisabeth!

Jag har själv noterat att det står både någon långtradare samt privata bilar på nämnda yta och tycker inte om något av det. Vi har försökt tala med de som ställt sig där, men behöver göra något annorlunda.

Vi ska försöka se till att vi gör något åt detta men kan inte lova omedelbar effekt. Jag tror vi behöver skylta på något sätt.

 Tack för synpunkterna!

 Med vänliga hälsningar

Michael

Nu sitter skyltar uppe om att inte långtidsparkera tradare i centrum. Tack för hjölpen, Munksjö/Michael!

Boulespel på onsdagar kl 14 i centrum

Vilket klot är närmast?

Föreningen har köpt ett antal klot för att låna ut när ni spelar boule vid fotbollsplanen på onsdagar. Har man eget tar man förstås med det. Tanken är att det är varje onsdag klockan 14. Välkommen!

Brev om mobiltäckning i Tiveden

Foto: Carl-Erik Eklund

Till Naturvårdsverket och Länsstyrelserna

i Örebro län och Västra Götalands län

 

Vi skriver till er för att få hjälp att etablera en ordentlig täckning för mobiltelefoner i Tivedenområdet. Här finns en oerhört välbesökt nationalpark med långt över 100 000 besökare varje år. I området finns stora vita fläckar där mobil telefoni inte fungerar. Så kan det naturligtvis inte få fortsätta.

När staten nu satsar stora pengar på nationalparken och faktiskt vill att folk ska kunna utnyttja anläggningen, så måste staten och dess myndigheter också fullfölja det hela genom att se till att något telebolag sätter upp master.  Ett modernt sätt att läsa kartor och vandringsleder är genom mobilen eller bilars GPS, som naturligtvis inte heller fungerar.

 Likaså kan inte de turistentreprenörer som verkar i området ta emot kortbetalning eller Swish från sina kunder. Det gör att entreprenörerna förlorar inkomster, och eftersom många företag är små, och helt beroende av turismen för att kunna finnas kvar, är detta allvarligt.

Det är också en säkerhetsfråga vad gäller Räddningstjänsten för olycksfall och plötslig sjukdom likaväl som för brandrisken att telefonnätet fungerar. Många människor är ovana att gå i denna vilda skogsterräng och olycksrisken ökar på grund av det. Nu kommer snart Telia att klippa av det fasta telenätet och då finns absolut ingen garanti att människor kan få hjälp i nödsituationer.

 De boende i Tiveden är också skattebetalare och har rätt att kräva att få en rimlig samhällsservice. Det kan inte vara enskilda människors ansvar att se till att samhällelig infrastruktur upprätthålls. Här måste staten genom sina myndigheter ta sitt ansvar.

Vi som skriver detta brev är Olshammars Utvecklingsförening, alltså ett byalag. Vi har drivit kiosken vid Fagertärns naturreservat på sommaren i samarbete med Olshammarsgården under några år nu. Tidigare var det Olshammarsgården själva som arrenderade byggnaden av kommunen. Genom åren har det varit en del incidenter med ormbett och sjukdomsfall, som lyckligtvis har gått ganska bra, men turen kan vända och bli ett allvarligt läge. Likaså har vi någon gång fått åka några kilometer för att nå mobiltäckning och hjälpa besökare. Sannolikt har det varit incidenter på många andra ställen i området.

 Olshammar 2018-04-23

På styrelsens uppdrag

Elisabeth Lennartsson              lisa.olshammar@gmail.com

Skogsbrynet, 69692 Askersund 070-65 909 63

Föreningar på orten

Här kan föreningar med anknytning till Olshammar annonsera sina aktiviteter och möten gratis.

Här kan företag med anknytning till Olshammar skriva lite om sig själva och sina tjänster eller produkter eller kanske lediga jobb.

Kontakta Elisabeth Lennartsson 

lisa.lennartsson@telia.com

0583-50445, 070-65 909 63

Aktuellt om grannsamverkan

Anslagstavlan vid affären

Information från Brå´s hemsida: www.bra.se/bra/forebygga-brott/grannsamverkan.html

 

Grannsamverkan

I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Genom ökad kunskap och engagemang kan grannar tillsammans minska anonymiteten och tillsammans motverka mycket av den brottslighet som sker i bostadsområden.

Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med polisen som bistår med kunskap och information. Traditionellt bygger grannsamverkan på en dialog och samarbete mellan de boende och polisen, men idag ser vi en utveckling där fler parter som exempelvis kommunen eller fastighetsägare tar ett aktivt ansvar för att stödja grannsamverkan.

För att kvalitetssäkra verksamheten och för att undvika risker med medborgargarden eller liknande beteenden är polisens delaktighet i verksamheten viktig.

Eftersom grannsamverkan bygger på att grannar lär känna varandra och hjälper varandra rent praktiskt, ökar ofta tryggheten för de boende i området. Detta gäller inte minst för boende i flerfamiljshus, bland annat för att metoden motverkar anonymiteten, men även för att de boende genom grannsamverkan ges möjlighet att själva påverka sin säkerhet i området.  

 

Minskar brott och ökar tryggheten 

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som Brå tagit fram, visat sig kunna minska brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende på vilken mätmetod man väljer. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt.

( Internet; I spalten till höger kan du läsa mer om grannsamverkan i publikationerna Grannsamverkans effekter på brottsligheten och Idéskrift 6. Grannsamverkan. Där kan du också ladda ner den nyutgivna skriften Grannsamverkan i flerfamiljshus - en guide som innehåller praktiska och konkreta tips på hur man kan starta grannsamverkan i flerfamiljshus.)

 

Därför fungerar grannsamverkan

 • Utbildning. Utbildningen av kontaktombuden och polisens brottsförebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.
 • Social kontroll. När man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.
 • Trygg miljö. När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.
 • Nätverket kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan

I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att sätta upp skyltar — det krävs att de boende i området är vaksamma.

 

BAKGRUND/Grannsamverkan 

Metoden utvecklades i USA under 1960 -70-talet och har därefter blivit en av världens mest använda metod mot brott i bostadsområden. I Storbritannien beräknas drygt en fjärdedel av befolkningen bo i områden med grannsamverkan och i USA är motsvarande andel 40 procent av befolkningen. Även i Sverige har metoden kommit att användas i många områden.

 

Gamla anslagstavlan vid affären uppsnyggad av våra medlemmar. Jättefin!

Senaste kommentarer

04.11 | 21:25

Ska försöka kolla det

04.11 | 15:53

Finns det några foton från tegelbruket?

18.07 | 21:43

Hej !

Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspavallen.
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
Svenks Idrottsplatsnostalgi

08.04 | 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.