Händer i Olshammar

Möte på Olshammarsgården 11 oktober


Välkommen till möte på Olshammarsgården tisdag 11 oktober kl 18.00. 
Landgång och dryck serveras för att fira inkomsten från Fagertärn.
Jättebra om du anmäler att du kommer till Olshammarsgården eller till 070-65 909 63 eller lisa.lennartsson@telia.com .

 
Foto: KE Eklund, Örebro

Årsmöte 2022

         Protokoll fört vid årsmötet 5 april 2022 på Olshammarsgården

 

§1 Mötet öppnas av ordf Sune Eriksson.

§2 Föreslagen dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa Lennartsson och till protokollsjusterare valdes Inger Karlsson och Kjell Johansson.

§4 Beslutades att mötet varit tillräckligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 24 342 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått 2 304 kr i gåvor. Årets överskott blev 20 490 kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 84 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2023. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till ordförande i 1 år omvaldes Sune Eriksson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Inger Karlsson och Gunnel Cunei och nyvaldes Mona Lind. Kvarstår 1 år gör Gerard Riem Vis och Elisabeth Lennartsson.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Sofie Cunei och nyvaldes Tindra Johansson.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och Linda Otter.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning omvaldes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter:  Blomlådorna har fått ny jord och ska planteras den 11 april.

        Länsstyrelsen har en skadedjursskytt i Olshammar som ska försöka få bort

         vildsvinen. Ännu har ingen gris visat sig.

 

§16                  Verksamhetsplan 2022.

  • Munkastigen städas 10 april. Samling Olshammarsgården kl 10.
  • Blomplantering 11 april i samband med centrumstädning. Tiden är kl 16 och Britt-Louise bjuder på fika efteråt. Medtag handskar och ev räfsa eller annat bra redskap.
  • Norra Vätterleden röjs 8 maj. Samling Olshammarsgården kl 10.
  • Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 27/6 till och med 14/8.
  • Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 3 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.
  • Loppis vid Fagertärn söndag 24 juli.
  • Friluftsgudstjänst vid Fagertärn blir nog 7 augusti, möjligen 14 aug.
  • Vi ska försöka ordna ett musikquis i augusti/september med Jonny, på Olshammarsgården eller i skolan beroende när det kan bli. Mona kontaktar Jonny.
  • Vi ska ordna en utfrågning av politiker i centrumparken lördag 3 september med grillning och musik mm. Olshammarsborna ska uppmanas att komma med förslag på frågor, som vi kan skicka i mitten av augusti till partierna.

 

§17 Övriga frågor

 Under övriga frågor blev det en livlig diskussion om vägunderhållet i samhället. Det

 behövs mer grus på gatorna så det finns något att hyvla och salta på.

 Gatunamnskyltarna som Utvecklingsföreningen  ska hjälpa till med betalning av är

 nog ännu inte beställda, ingen information finns om när de ska  komma på plats.

 Alla uppmanades att gå på årsmötet och ta diskussionen där.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Vid protokollet  Justerat: Inger Karlsson, Kjell Johansson

Elisabeth Lennartsson

Bild från musikunderhållning i centrum för några år sen.

Årsmöte 2022. Vill du vara med i styrelsen?

Nu är årsmötesdagen beslutad till tisdag 5 april kl 18 på Olshammarsgården.
Räkmacka serveras, vi vill gärna att du meddelar att du kommer (för rätt antal)

till 070-65 909 63 eller lisa.olshammar@gmail.com 

eller till 504 30(Olshammarsgården)
Foto Carl Erik Eklund

Protokoll från årsmötet 2021

Protokoll fört vid årsmötet 16 juni 2021 på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötes-sekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Birgitta Franzén.

§4 Beslutades att mötet varit utlyst i tillräcklig tid.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 34 000 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 2 250 kr i gåvor. Årets nettoöverskott blev16 495 kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 64 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj, beslutet gäller fram tills annat beslutas på något kommande årsmöte.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till ordförande i 2 år omvaldes Sune Eriksson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Elisabeth Lennartsson och Gerard Riem Vis. Kvarstår 1 år gör Gunnel Cunei och Birgitta Franzén.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Mona Lind och nyvaldes Sofie Cunei.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Linda Otter.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning omvaldes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter: Blomlådorna är nyplanterade idag.

Vägföreningen ska göra en inventering av gatunamnsskyltar,

som föreningen kan vara  med och finansiera.

Kommunen har satt nya bord med bänkar och tak som är

 rullstolsanpassade vid Fagertärn.

§16 Verksamhetsplan 2021.

Beslutas att ha möte på Olshammarsgården 5 oktober klockan 18, där vi får besked

 på hur det gått i Fagertärn

Torsdag 24 juni klockan 17 ska midsommarstången kläs. Ta med blommor och löv

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 28/6 till och med 15/8.

Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 4 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

Vi ordnar Loppis vid Fagertärn den 25 juli.

§17 Övriga frågor

Vi ska tipsa Vägföreningen kan söka bidrag för att laga trasigt broräcke på

 Heidenstamsvägen, ett träd föll i en storm under våren och slog sönder räcket.


Vi ska be Munksjö AB att röja lite bland träden utefter Heidenstamsvägen, en del är

 murkna.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Olshammar den 16 juni 2021

 

Vid protokollet

Elisabeth Lennartsson

Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:

Birgitta Franzen                                              

Birgitta Franzén                                                     

Olshammarsgården 22 februari kl 15

Diskussion med kommunen om fri-camping

” Naturnära övernattningsplatser – Vad är det?

  Många husbils- och husvagnsturister gillar att fricampa i skog och mark. Genom Leaderprojektet Naturnära övernattningsplatser är målet att hjälpa husbils- och husvagnsturister att fricampa mer organiserat och att samtidigt minska slitaget på skyddsvärd natur samt eventuell friktion mellan turister, fastboende och markägare.

Grundidén är en yta i en skogskant, eventuellt med närhet till vatten, med mycket enkel service. En plats som till exempel sköts av en ideell förening och där det kostar en mindre summa att övernatta. En plats att hänvisa till och dit fricamparna känner sig välkomna.

  Viktigt att säga är att det inte handlar om konkurrens till väl fungerande ställplatser och campingar.

  Vill du veta mer om projektet? Har du idéer om hur och var övernattningsplatser bör finnas i Olshammarstrakten? Kanske vill du vara med och sköta om platsen?

 Kom till Olshammarsgården 22/2 kl 15 och möt projektledare Lillian Andersson så spånar vi tillsammans.

  Coronasäkerheten är viktigt och därför är det begränsat antal platser.

 M ed vänliga hälsningar  Lillian Andersson

Projektledare Naturnära övernattningsplatser
VisitAskersund

Askersunds kommun
Tel: 0583-82035, 072-0851568
Mejl: 
lillian.andersson@askersund.se

 

Bilden är från Askersundsnytt som kom i torsdags

Verksamhet

Du kan bli medlem i vår Utvecklingsförening, som vi har döpt byalaget till, genom att sätta in 50 kr på bankgirokonto 873-5839. Familjemedlemsskap 80 kr. 
På så sätt stöttar du vår ekonomi så att vi kan göra det trevligt i samhället Olshammar med blommor och midsommarfirande med mera.
Vi försöker lägga upp allt som händer i trakten här på vår hemsida, för att så många som möjligt ska få veta vad som händer. Alla föreningar som har verksamhet för allmänheten eller vill få fler medlemmar kan höra av sig med sina arrangemang.
Det går också bra att stötta oss med någon liten gåva.
På en sida om olika "klimathållbara" resmål i Sverige finns kanotuthyrning i Olshammar med

ann-maj gGssberg. 08.04.2021 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.

Ann-Maj Gissberg 17.05.2016 10:07

Hej! Tänk om ni kunde lägga ut Per-Eriks berättelse om Olshammar.Det skulle vara så intressant att få läsa.Ann-Maj Gissberg.

| Svar

Senaste kommentarer

04.11 | 21:25

Ska försöka kolla det

04.11 | 15:53

Finns det några foton från tegelbruket?

18.07 | 21:43

Hej !

Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspavallen.
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
Svenks Idrottsplatsnostalgi

08.04 | 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.