Olshammars Utveckling

Årsmötet

Medlemsmöte

Fin bild vi fått från Mattias Gadd Naturfoto

Protokoll fört vid mötet 6 oktober 2020 i Olshammarsgården

§31                Mötet öppnas av Sune och alla hälsas välkomna.

§32                Dagordning fastställdes.

§ 33               Protokollsjustering

Att justera dagens protokoll valdes Sune Eriksson.

§34                Föregående protokoll var från 3 mars.

Protokollet lästes upp och godkändes.

§35                Butik i barack i Olshammar

Ett erbjudande har kommit att starta en butiksbarack i Olshammar. Lisa hade gjort ett litet bildspel med de viktigaste punkterna om kostnader, omsättningskrav och minsta antal ”ägare” som behövdes för att det ska gå runt. Mötet konstaterar att det kostar för mycket med det lilla antal innevånare som bor i trakten och kan tänkas handla där. Urban kör ju också buss varje vecka för dem som inte kan köra bil själva.

§36                Fagertärn

Britt- Louise redovisade besöksantal i Fagertärn under den tid kiosken var öppen. Det var det största antalet som varit på många år. Försäljningen av fika och glass samt souvenirer gav föreningen en nettoinkomst på 34 000, vilket också var det bästa året sen föreningen började driva verksamheten.

Föreningen ska skicka en begäran till Kommunstyrelsen att det kan bli 4 nya bord med bänkar, eftersom de är så dåliga att de nästan är farliga att sitta vid.

§37                Nya frågor

Togs upp att det behöver komma upp nya gatunamnsskyltar i samhället, på vissa ställen finns inga alls och på en del syns knappt texten. Inger o Lollo fick en applåd för att de tvättat ett stort antal så de blir läsliga. Vår förening skulle kunna vara med och sponsra en del av skyltarna med inkomsten från Fagertärn. Beslutades att Gerard kontaktar vägföreningen och diskuterar saken.

Det skulle behövas ett bullerplank uppe vid väg 49 nu när många träd har avverkats. Det får vi kontakta Trafikverket för att få hjälp med.

§ 38               Rapporter

a)     Inger rapporterade om en god ekonomi i föreningen, så att det kan räcka till några skyltar också.

b)     Blomlådorna har varit fina i sommar, men man önskar att några fler kunde vara med och vattna. I höst är ljung planterat.

§39                Mötet avslutas

Mötet avslutades och en härlig räkmacka till fikat smakade bra.

Olshammar den 6 oktober 2020

Vid protokollet:                                                             Justeras:      

Elisabeth Lennartsson                                                   Sune Eriksson                    

Medlemsmöte 3 mars

Protokoll fört vid mötet 3 mars 2020 i skolan

§19                Mötet öppnas av Sune och alla hälsas välkomna. En tyst minut hölls för Björn Spångberg som avled förra veckan. Björn har varit med i styrelsen under några år.

§20                Dagordning fastställdes.

§21                Protokollsjustering

Att justera dagens protokoll valdes Barbro Andersson.

§22                Föregående protokoll var från årsmötet

Protokollet lästes upp och godkändes.

§23                Bron vid Algrena

Kjell Johansson var inbjuden att berätta om arbetet med bron vid Algrena, som äntligen har blivit färdig efter ca 11 månader. En elkabel ska fixas under morgondagen och besiktning ska ske på fredag denna vecka. Den har kostat omkring 3 miljoner, men då är inte asfaltering inräknat, det kommer att ske under 2021 när det får satt sig ordentligt. En arkeolog höll på i 3 dagar att dokumentera området från förr. Samfälligheten ska få 70% från Trafikverket i ersättning och Länsstyrelsen bidrar med 300 000 för fördyring. Trumman är 4 meter hög och 3 meter bred och väger 12 ton. I bottnen är den 24 meter lång men mot vägbanan bara 13,5 meter, så det behövdes den största kranen som fanns i närheten att lyfta ner den. När den skulle lyftas dit var man tvungen att tappa ur dammen, vilket kraftverksägaren inte gillade, Länsstyrelsen fick skriva ett intyg att det var nödvändigt. När kranen skulle göra lyftet hade man plockat på 71 ton med motvikter. Vid invigningen serverades grillkorv och fika och ganska mycket folk gladdes åt se när Kjell klippte bandet. Första bil över bron kördes av Tindra med bilen full av barn som vinkade till åskådarna.

Kjell berättade också att det ska bli en fiberledning från Askersund och till Rosendal, markavtal är nu skrivet. Det är Stadsnät som har åtagit sig att dra ledningen. IP Only har lyst med sin frånvaro i snart 3 år.

§24                Bilder från Aspaån

Denna punkt får vi ta vid senare tillfälle.

§25                Visit Askersund

En skrivelse från kommunen om, att söka pengar för ett Leaderprojekt för turism i Norra Vätterns skärgård har kommit. Man undrar om vi vill stötta en förstudie om vad ett projekt kan innehålla. Mötet diskuterar om ställplatser för husbilar, karta med ställplatser för att motverka ”vild” camping som vid badplatsen, båtiläggningsrampen vid Aspa och sopsorteringsplatser. Lisa ska skriva ihop svar tillsammans med Britt-Louise.

§ 26               Verksamhet under närmsta tiden

Nästa möte blir 7 april. Henrik Grahn lovade att visa naturbilder från Fagertärn och runt Olshammar.

Städning av Munkastigen blir sannolikt 19 april.

Centrumstädning under vecka 17 mellan 20-24 april. Blomlådor kan behöva sättas på brädor för att göra stadigare, får bli en arbetskväll. Vi annonserar på Facebook ifall nån har plattor att skänka för att ställa lådan på.

§27                Vårfesten 23 maj

Planeringen är att det blir Loppis, tipspromenad förvuxna och barn, lotteri och grillning. Start kl 14. Underhållning av Jonas Björndal 14.30.

§ 28               Rapporter

Inger rapporterar att ekonomin är bra och många medlemsavgifter har kommit in.                      

§ 29               Övriga frågor

Man har börjat köra mesa från fabriken och bort till sågområdet. Det har drällt rejält på vägen, trots domstolsbeslut att det inte ska få ske. Lisa kontaktar Miljökontoret.

§ 30               Mötet avslutas

Mötet avslutas med goda smörgåsar och kaka som Inger bakat.

 

Olshammar den 3mars 2020

Vid protokollet:                                                             Justeras:      

Elisabeth Lennartsson                                                   Barbro Andersson             

Årsmöte 28 januari

Protokoll fört vid årsmötet 28 januari 2020 på Olshammarsgården

Mötet inleddes med en trevlig och uppskattad föredragning om Närkes Brandkår och deras verksamhet av Ola Magnusson. I Askersund finns heltidsanställd personal och personal som måste ha nära till jobbet för att kunna vara med de gånger det kan behövas, (man ska infinna sig på 5 minuter) men i Olshammar är det ett brandvärn. Det är svårt att få utbildad brandvärnspersonal, man har inte heller skyldighet att delta och har inte jour. Sen nya 49-vägen blev klar är det inte många olyckor att åka ut på per år och brinner gör inte heller särskilt ofta. Brandkåren (kommunalt ansvar) ska släcka bränder på öar i skärgården, men räddningsinsatser i vatten svarar Sjöräddningen för (statligt ansvar). Man gör tillsyn på många ställen för att förebygga bränder. Hjärt- och lungräddningsapparat finns i brandbilar numera och några liv har räddats. Vi fick bra och kunniga svar på våra frågor.

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Ewa Niklasson.

§4 Beslutades att mötet varit tillräckligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 28 330kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 320 kr i gåvor. Årets överskott blev 11 462kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 51 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2020. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till kassör i 2 år omvaldes Inger Karlsson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Björn Spångberg och Gunnel Cunei. Kvarstår 1 år gör Sune Eriksson och Elisabeth Lennartsson och nyvaldes Birgitta Franzén.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Yvonne Haag, Urban Carlsson och nyvaldes Mona Lind.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Liz Borgvardt.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning valdes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter:  Blomlådorna är lagade på plats, men vi behöver ha en arbetsdag och sätta

 brädor utanpå benen för att staga upp dem, samt lägga plattor under benen. Lite åtgärder på

borden med tak behövs för att skydda mot dropp.

 

§16                 Verksamhetsplan 2020.

Beslutas att ha 2 möten på våren, den 3 mars och 7 april.

Munkastigen städas 19 april.

Blomplantering i mitten av april.

 Städa i centrum under vecka 17 (20-24 april) när det är skapligt väder.

Norra Vätterleden med korvgrillning i maj.

Vårfest i centrum ska ordnas 23 maj som förra året med loppis, tipspromenad, grillning och kanske någon aktivitet för barnen. Jonas Björndahl har lovat underhålla. Mer planering nästa möte.

Torsdag 18 juni ska midsommarstången kläs

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 26/6 till och med 16/8.

Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 5 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

 

§17 Övriga frågor

På hemsidan ska vi lägga upp lite information om olyckan i fabriken, som vi tycker var onödigt upphaussad. Den var egentligen bara allvarlig för personalen, allmänheten berördes inte utöver att det var tillträdesförbud, men det är ju alltid olämpligt att gå in på ett fabriksområde utan att ha ett ärende.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Olshammar den 28 januari 2019

 

Vid protokollet

Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:

Ewa Niklasson

Bilagor: Verksamhetsberättelse, kassaberättelse,  revisionsberättelse.

Senaste kommentarer

04.11 | 21:25

Ska försöka kolla det

04.11 | 15:53

Finns det några foton från tegelbruket?

18.07 | 21:43

Hej ! Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspa...

08.04 | 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.