Olshammars Utveckling

Artiklar från lokalpressen

Traktorer åker Vätternrundan

Många undrade över alla gamla traktorer på väg 49. De åkte runt Vättern står det i artikel i Länsposten

Länsposten augusti 2016

Utvecklingsgruppens arbete stärker orten

Samhällsservice försvinner i brist på ekonomisk lönsamhet. I Olshammar, en utsatt tätort, arbetar utvecklingsgruppen för att rädda det som räddas kan.

Skolan avvecklades, kvar finns ett dagis, medan skoleleverna inhämtar sina lärdomar i Hammar. Folkets hus lades ned och den förra affärslokalen gapar tom i förfall.

Finns inte servicen är det svårt att rekrytera nya boende, även om husprisbilden är gynnsam. Olshammar är inte unikt i detta, bara ett exempel av många i landet.

– Jag vet två familjer som tittade på hus här, men när det inte fanns skola så blev det inget köp av, berättar Sune Eriksson ordförande i Föreningen för Olshammars utveckling.

I Olshammars ”centrum” träffar Länsposten honom och några andra av de aktiva i föreningen. Elisabeth Lennartsson, Tommy Svensson och Gerard Riem Vis är övertygade om att deras roll spelar roll för orten.

– Vi bildade föreningen för att kunna kämpa och rädda nåt kvar här, förklarar Sune.

Samhällsbilden har ändrats, mot hur det var förr. Kommunerna fungerar inte så i dag att man får allt, man måste vara med och ställa krav och vara mer aktiv, menar de.

Den stora kärnfrågan just nu är pumpstationen för det livsnödvändiga bränslet i en glesare bygd.

I samband med en besiktning riktades anmärkning mot att påfyllningshålet för bensin låg för nära en byggnad, vilket gav resultatet att bensinmöjligheten togs bort och kvar blev dieselpumpen.

Byggnaden i sig är den gamla affärslokalen och dess övervåning är klassad som bostad. Affären används dock inte längre och ingen bor heller i bostaden.

Macken är jätteviktig, hävdar ortsborna. Föreningen försöker medverka med olika förslag till lösning, men än är inget beslutat och klart.

Ett alternativ är att en ny mack uppförs ute vid riksväg 49, men etableringar av sådant slag är förstås kostnadskrävande för ett bensinbolag.

– Det bästa vore förstås att riva huset så vore problemet löst och macken blir kvar på samma plats, tycker Elisabeth.

– Det är jätteviktigt med en mack här och underlaget finns. Vi är många som tankar, och dessutom behöver många båtägare i hamnen bensin, påpekar Tommy Svensson.

En annan viktig arbetsuppgift utvecklingsgruppen tagit på sig är att under sommaren bemanna informations- och kaffestugan vid Fagertärn.

Tidigare skötte Olshammarsgården den uppgiften, men efter en lagändring om att skolungdom inte fick sälja och handha butikskassan blev det svårt med rekrytering av personal.

– Vi tyckte det skulle vara synd om kaffestugan skulle hållas stängd så vi räddade så att säga öppethållandet, säger Sune.

Utvecklingsgruppen tog över bemanningen och har nu ett samarbetsavtal med Britt-Louise Otter på Olshammarsgården.

– Olshammarsgården är vår största stöttepelare. Det är ovärdeligt att ha dem här, understryker Elisabeth.

En tidig summering av sommaren i Fagertärn är att där har varit många besökare i år.

– Det ligger på mellan 125-200 personer per dag, menar Gerard Riem Vis.

Utvecklingsgruppen är beredda på att köra även nästa år, med egen personal i Fagertärn. Men de har redan nu sammanställt en lista över krav på åtgärder som kommunen har att ta tag i.

Askersund är en tillgänglighets anpassade kommun därför behövs en ramp för att ta sig in i kaffestugan. Detta tillsammans med lite andra förbättringar i utomhusmiljön.

Ett annat problem är den dåliga mobila täckningen runt Fagertärn. Viktigt eftersom det handlar om säkerheten för personal och besökare.

Skulle olyckan vara framme och hjälp behöva tillkallas måste det också finnas fungerande mobilnät, anser gruppen.

Trots problembilden, i och omkring tätorten, med många ingivna skrivelser i olika frågor finns dock en stark tro om en bättre framtid.

– Att få hit en servicebutik skulle vara ett lyft, samt att våra idéer om sjönära tomter får gehör, och så var det ju det där med macken, drömmer gruppmedlemmarna.

Här är vi några ur styrelsen och pratar med Björn Palmqvist som skrev artikeln i Läns-Posten

Nerikes Allehanda juli 2016

Berömda näckrosor lockar många turister till Tiveden Fagertärn mest efterfrågat på Laxå turistbyrå

Det utflyktsmål som efterfrågas mest på Laxå turistbyrå är Fagertärn i Tiveden. –Tiveden överhuvudtaget är vårt största turistmål här, säger Louise Berg på Laxå turistbyrå.

LAXÅ/Askersund. Nytt för i år är att turistbyrån har flyttat till en lokal vid Laxå torg. Tidigare låg den vid tågstationen.

– Jag tycker det är fler som hittar hit än tidigare, säger Louise Berg som jobbar på turistbyrån och som också jobbade där när den låg vid stationen.

Men det är också många som fortfarande söker turistinformation vid tågstationen. Där finns en hänvisningsskylt till nya turistbyrån på torget.

– Många går in här när de ändå ska handla. De vill också ofta veta var det finns restauranger i trakten, säger Louise.

De flesta som kommer dit söker ändå information om Tiveden.

– Det är vårt största turistmål här. Folk vill veta var man ska åka och var man kan campa eller bo. Det finns mycket att välja på i Tiveden.

Allra flest frågor kommer dock om Fagertärn, sjön med de berömda röda näckrosorna.

Louise Berg ser just nu en ökning av resenärer från Centraleuropa.

– Förra veckan började ökningen. Många holländare och tyskar har nog påbörjat sin semester nu, säger hon.

På plats i Fagertärn är det liv och rörelse. Föreningen Olshammars utveckling i samarbete med Olshammars servering, håller öppet i kiosken, där de erbjuder fika och turistinformation.

– Det är mycket folk här hela tiden, säger Inger Karlsson, som tillsammans med Gerd Karlsson håller öppet denna måndag.

De för statistik över antalet besökare och bara under de två första timmarna har 50 personer passerat.

– Det brukar vara mellan 100 och 150 personer här varje dag när kiosken är öppen.

De röda näckrosorna beräknas enligt länsstyrelsen blomma mellan den 15 juli och 15 augusti.

– Men i år verkade det som att de startade ännu tidigare, säger Gerd.

Föreningen och serveringen kommer att hålla öppet till och med den 8 augusti.

Vid ett av borden vid serveringen sitter familjerna Arvidsson och Sjölander från Bankeryd. De har köpt glass i kiosken.

– Vi bor på Stenkällegårdens camping och i år har vi tagit med våra grannar hit, berättar Johan Sjölander.

De brukar passa på att besöka näckrosorna och gå promenadvägen längs sjön.

– Det är riktigt fint att komma hit. Vilken tystnad! säger Filip Arvidsson,

– Riktig trollskog, säger Heléne Arvidsson.

Föreningen håller räkningen på de röda näckrosorna, och just nu har man räknat till ett 40-tal blommar. Några ligger alldeles nära stranden, men de flesta finns en bit ut i vattnet tillsammans med vita. Så vill man se dem noga är det bra att ha kikare med sig.

De som uttalar sig i artikeln finns på fliken Foton

Här serverar Inger o Gerd kaffe till besökare vid Fagertärn

Vi vill ha tillbaks bensinförsäljningen

Ingen bensin förrän ny mackplats är funnen

OLSHAMMAR

Boende i Olshammar kan sedan en tid tillbaka inte tanka bensin på orten, utan endast diesel. Anledningen är att pumparna ligger för nära byggnaden där Handlaren tidigare låg.

Qstar i Olshammar har valt att inte sälja bensin utan endast diesel. Tidigare hade Qstar ett tillstånd att sälja bensin och diesel då huset stod tomt. I dag har huset en ny fastighetsägare.

I lagen om brandfarliga och explosiva varor så står det att det krävs det ett skyddsavstånd till närmaste hus. Avståndet bedöms utifrån vad huset ska användas till.  I Olshammar ligger macken i direkt anslutning till huset. För att bensin ska få säljas krävs det, enligt Nerikes brandkår, att huset byggs om så att branskyddet förstärks.

Askersunds kommun arbetar  nu för att hitta en ny plats dit macken kan flytta så att de boende i bygden återigen kan tanka bensin.
– Vi var hoppfulla för ett tag sedan, men platsen vi hade valt fungerade inte då den låg för nära Vättern. Vi går därför vidare och försöker hitta en annan plats eller lösning, säger Henrik Olofsson, närings- och utvecklingschef i Askersunds kommun.
Samma problem har Varuhuset i Rönneshytta där macken ligger för nära affären. Där har man funnit en lösning.
– Vi kommer att flytta macken en bit bort från affärsbyggnaden. Vi håller på med planritningen just nu, säger Mikael Johansson, vd för Varuhuset i Rönneshytta.

Bild från NA 22/3 av Tove Svensson

Ny bok om Heidenstam

Ny bok om nationalskalden Heidenstam

  Texten är från 15 mars, 2016  Från Ove Danielsson blogg i Nerikes Allehanda. Tyvärr kunde inte bilderna komma med.

En ny bok om nationalskalden Verner von Heidenstam kommer ut inom kort. Namnet är ”Heidenstam Olshammar och Aspa bruk”. Författare är Håkan Jaldung som tidigare gett ut både böcker och skrifter om sin hembygd Olshammar.

”Heidenstam, Olshammar och Aspa bruk” kommer att finnas tillgänglig inom kort, preliminärt under vecka 12. Det är en lokalhistorisk bok. Den är inte litteraturhistorisk eller personhistorisk. Boken är heller inte en förmedlare av allmän Heidenstamiana. Man kan säga att boken innehåller resultatet av speciellt avgränsade och unika, lokalhistoriska undersökningar kring Heidenstam, Olshammar och Aspa bruk. Arbetet påbörjades för mer än 10 år sedan.

-Den första uppsatsen i boken rör Heidenstams anknytning till Olshammar och Aspa bruk. Det är en kort sammanfattning av en undersökning som jag hållit på med under många år och som så småningom kanske kommer att tryckas i sin helhet, berättar Håkan Jaldung.

Heidenstams seglingsolycka har uppmärksammats av många författare. I uppsatsen ”Heidenstam och seglingsolyckan 1.8.1888” presenteras initierad och värderad information som inte tidigare är känd.

-Under 2016 kommer jag att tillsammans med marin expertis att göra ett allvarligt försök att lokalisera segelbåten på Vätterns botten varför Heidenstam och seglingsolyckan framöver, ånyo, säkert kommer att få en viss massmedial uppmärksamhet. Det är mer än hundra år sedan som massmedia intresserade sig för den. Ett försök kommer också att göras att initiera ett myndighetsbeslut om en bärgning av segelbåten, om segelbåten kan lokaliseras, vilket det finns goda möjligheter att göra med modern teknik. Efter en bärgning finns viss möjlighet att ytterligare klarlägga olycksorsaken, hoppas Jaldung

I uppsatsen om ”Heidenstam, Strindberg och bruksarkivet i Aspa” undersöks vilka av Strindbergs manuskript som Heidenstam förvarade en tid i Aspa bruksarkiv inom Aspa bruksområde. Heidenstams och Kate Bangs lämnade uppgifter om manuskripten är inte helt relevanta och kompletteras därför. Den dåvarande förvaringen av arkivalier i Aspa klarläggs i uppsatsen som innehåller spännande uppgifter om manuskripten och kanske något oväntade slutsatser om förvaringslokalen.

Vad är då syftet med uppsatserna i boken?

– Det huvudsakliga syftet med uppsatserna är att dokumentera, sammanställa och värdera tillgänglig lokal information, som lämnats till mig muntligt, eller finns tillgänglig i lokala, regionala och centrala arkiv eller i andra skriftliga källor och som rör Heidenstam, Olshammar och Aspa bruk. Ett annat syfte med uppsatserna, i all anspråkslöshet, är att befrämja det lokala intresset för Heidenstam och hans tid.

Boken trycks i en liten upplaga, 100 exemplar, och innehåller en kortare introduktion samt tre uppsatser. Den omfattar 171 sidor.

Ur Nerikes Allehanda 27 sept 2015

Olshammarsborna fick tips och råd om energi

Klimatsmarta alternativ visades upp i skolan

Solenergi, nya luftvärmepumpar och nya ledlampor. Flera aktörer informerade i går om klimatsmarta alternativ på en energidag på Olshammars skola.

Olshammars utveckling arrangerade på lördagen en energidag i Olshammars skola.
– Det här är en del i Framtidsveckan som pågår nu. Vi vill visa upp och ge olika råd hur man kan energispara och vara klimatsmart. Det kan handla om att använda ledlampor, solceller och byta ut sin gamla luftvärmepump, säger Elisabeth Lennarsson, sekreterare i Olshammars utveckling.

Olika företag fanns på plats
 för att ge råd och tips hur besökarna kunde bli mer klimatsmarta.
Lars Johansson, energirådgivare i Askersunds och Laxås kommuner, gav tips om tilläggsisolering och solenergi.
– Det gäller att se om sitt skal så man har bra isolering i sitt hus. Det minskar energiförbrukningen.
– Solel är klimatsmart. Man kan få 20 procent av totalkostnaden från länsstyrelsen om man investerar i solenergi. Solcellspanel är enkelt att installera och det läggs oftast på taket eller på marken, säger Lars Johansson och tillägger att för den som vill veta mer kommer energirådgivarna i Sydnärkekommunerna att ha en information för allmänheten om solenergi på Per-Olofgården den 13 oktober.

Artikel skriven av Tove Svensson, NA

Foto: Tove Svensson, NA

Fagertärnsträffen 5 juli 2015

Många ville se den röda rosen blomma

När röda näckrosen blommar väcks Fagertärn ur sin törnrosasömn och blir under några högsommarveckor ett välbesökt utflyktsmål.

– 2015 är ett bra år för den röda näckrosen. Jag räknade häromdagen och kom fram till att det just nu finns 91 röda rosor i sjön, säger John Ivar Falk, guide och vårdare av den fridlysta sjön med de röda rariteterna.

Årets Fagertärnträff

Söndagen den 5:e juli arrangerades årets Fagertärnträff av Föreningen för Olshammars utveckling, Olshammarsgårdens Servering och Norra Aspamarkens Bygdelag. Dagen inleddes med en guidad tur runt den mytomspunna sjön.
Och guiden John Ivar Falk förmedlade med känsla myterna eller sanningarna om hur den röda näckrosen uppkom vid just Fagertärn.

– När fiskaren Fager offrade sin dotter till Näcken för att få tillbaka fiskelyckan, så tog dottern sitt liv genom att ute på sjön sticka en kniv genom sitt hjärta. Blodet färgade de vita näckrosorna röda, förklarade han.
– Det finns även andra förklaring om mutations- och kromosomförändringar av näckrosen, men vem kan tro på sådant.

Nåväl, efter en inledande information följde en grupp intresserade med på den tre kilometer långa slingan runt sjön. Längs vägen berättade John Ivar Falk och hjälpguiden Göran Karlsson om sjön, näckrosorna, kolmilor, växtriket och mycket annat.

– Jag har en karta över Fagertärn från 1931. Då fanns cirka 500 röda näckrosor i sjön. Vi är inte i närheten av det idag, men närmare hundra röda näckrosor är ändå positivt. Vi närmar oss ett rekord för senare tider, menar John Ivar Falk.

Vandringsleden runt Fagertärn är som sagt lite över tre kilometer lång. Terrängen är bitvis mycket kuperad. Men den som vandrar runt hela sjön belönas med att få se den röda näckrosen.  De närmste växterna finns cirka 20 meter från land. Kikare rekommenderas dock.
Den första kilometern av vandringsleden är handikappanpassad men där finns tyvärr inga röda näckrosor.

Årets träff samlade ett hundratal personer vid Fagertärns kiosk. Förutom den guidade rundvandringen bjöds det en väldoftande grillbuffé och underhållning med trubaduren Jimmy Borg.

Kiosken är öppen alla dagar klockan 11-17 fram till 2 augusti. Kiosken sköts numera av Föreningen för Olshammars utveckling och Olshammarsgårdens servering.

Text och foto: Weine Ahlstrand

Foto: Weine Ahlstrand i Sydnärkenytt

Nerikes Allehanda 6 juli 2015

askersund/1.3055408-guidad-

http://na.se/nyheter/

Guidad näckrostur runt Fagertärn

TIVEDEN

Under söndagen firades Fagertärnsdagen med grillbuffé, musik och guidad tur runt sjön.

Mitt i Tivedens stora skogar ligger en liten sjö. I den växer en speciell typ av näckros som gett upphov till ett stort ståhej, och sjön är numera ett naturreservat.

Under onsdagen firades Fagertärnsdagen, efter namnet på sjön och det skyddade området. Firandet inleddes med en guidad tur längsmed sjökanten, för att titta på näckrosen som sägs vara färgad av blod.
– I en liten stuga lite längre upp här sägs det ha bott en fiskare, och han hade en dotter, berättar guiden John-Ivar Falk.

En dag ska fiskelyckan ha tagit slut, och näcken dykt upp ur vattnet. Näcken ville gifta sig med fiskarens dotter när hon fyllt 18 år, och lovade i gengäld se till att fiskarens nät fylldes med fisk igen. Fiskaren ansåg sig inte ha något val utan gick med på avtalet.
På dotterns 18-årsdag tog hon med sig den vassaste kniven hon kunde hitta, och rodde ut på sjön. För att slippa gifta sig med näcken högg hon kniven i sitt eget bröst, och en del av blodet hamnade på några vita näckrosor. 
– Och så ska de ha färgats röda, av slutar John-Ivar Falk berättelsen.

Vandringen gick sedan vidare genom kuperad terräng runt hela sjön. De röda näckrosorna närmast lös mot den blåa vattenytan.

Turens sista del gick på den gamla skogsjärnvägens banvall, där de som ville fick svara på tipspromenadfrågor.

Vid Fagertärns lilla kiosk bjöds det efteråt på grillbuffé och musikunderhållning med Jimmy Borg.
– Man blir ju lite hemmablind, men till och med jag tycker det är fint här ute, säger John-Ivar Falk.

ALEXANDER LINDHE alexander.lindhe@na.se

Här är länkar till några bilder i NA

http://na.se/image_processor/1.3055412.1436166162!/image/939478476.jpg_gen/derivatives/wide/939478476.jpg?maxWidth=1007&maxWidthInline=600&maxHeight=643&maxHeightInline=500

http://na.se/image_processor/1.3055416.1436166163!/image/3099572332.jpg_gen/derivatives/wide/3099572332.jpg?maxWidth=1007&maxWidthInline=600&maxHeight=643&maxHeightInline=500

http://na.se/image_processor/1.3055414.1436166162!/image/1295982252.jpg_gen/derivatives/wide/1295982252.jpg?maxWidth=1007&maxWidthInline=600&maxHeight=643&maxHeightInline=500

http://na.se/image_processor/1.3055415.1436166163!/image/2246021596.jpg_gen/derivatives/wide/2246021596.jpg?maxWidth=1007&maxWidthInline=600&maxHeight=643&maxHeightInline=500

Håll ner Ctrl-knappen och klicka på länken så öppnas den 

Vinnaren i fototävlingen 2013 (NA 5 februari)

NaFoto: Privat/Robin Eriksson

Vätternvågor fick flest röster Robin Eriksson vann fototävlingen

Det blev Robin Eriksson med sin bild på Vättern som fick flest röster i Olshammars fototävling.

Relaterat

Olshammar. Tidigt förra året startade föreningen för Olshammars utveckling en fototävling. Under hela 2013 har man kunnat skicka in foton tagna i eller i närheten av orten. 
– Syftet är att visa hur fint det är att bo i Olshammar, säger Elisabeth Lennartsson, sekreterare i föreningen.

Närmare 40 bilder skickades in och har löpande lagts ut på föreningens webbsida. Motiven skildrar alla årstider. Kyrkan både inifrån och utifrån, en sommardag i hamnen och islossning vid Vätterns strand är några exempel.

Vid årsmötet nyligen  avgjordes tävlingen. Robin Erikssons bild vann med 39 procent av rösterna. 
– Det känns kul. Jag brukar vara mycket runt Vättern, det blir så effektfulla bilder med kraftiga vågor, säger Robin Eriksson från Östansjö. Foto är ett av hans stora intressen och han driver också en bildbyrå.

Priset består av ett presentkort på Olshammarsgården. Tanken är att både kommunen och lokala företag ska kunna använda de inskickade bilderna.

En ny fototävling anordnas nu för 2014. Samma regler gäller som för 2013. 
– I samband med tävlingen ska vi i år försöka ordna en fotokurs också, säger Elisabeth Lennartsson.

Vinnarbilden

Lokalhistorisk forskning

Olshammars Intresseförening ordnade en föreläsning med Håkan Jaldung

Det stora intresset överraskade arrangörerna, men personalen på Olshammarsgården bar ut borden till entrén och hämtade stolar från andra lokaler, så att alla fick sittplats. Antalet smörgåsar fick tredubblas i en hast, men alla blev serverade det utlovade kaffet med smörgås. Bra gjort Britt-Louise med personal!

Nerikes Allehanda 6 nov 2013

Britt-Louise och Olshammarsgården

Britt-Louise förestår Olshammarsgården och visar beökare var Verner von Heidenstam föddes och om hur hans liv som ungdom gestaltade sig. Han fick Nobelpriset i Litteratur. 

Under turistsäsongen från Maj till september är det öppet varje dag, med möjlighet till lunch och kaffe med hembakt bröd. Se Olshammarsgårdens hemsida.

Så småningom byggde han sig ett hus i Övralid på andra sidan Vättern. Även där finns möjlighet att fika.

Från Länsposten 1 augusti 2013

Olshammar får behålla förskola

Denna artikel är från Sydnärkenytt webbtidning

Förskolan Gullvivan i Olshammar kommer bli kvar på orten även efter 2015. Det har kommunens barn- och utbildningsnämnd beslutat. Förslag har tidigare funnits om att flytta verksamheten till Hammar.

Förslaget från förvaltningen var att förskoleverksamheten i Olshammar skulle flyttas till Hammar i samband med att Hammars skola och förskolan Lunnagården slås ihop hösten 2015. Men barn- och utbildningsnämnden valde att besluta om att behålla förskolan Gullvivan i Olshammar, åtminstone tills vidare.

– Vi var eniga i nämnden om det här beslutet. Vi har fått ta del av enkät som gjorts med föräldrarna, där endast två kunde tänka sig en flytt till Hammar. Flera saknar körkort och har sin arbetsplats där på orten. Dessutom är det här bland det sista som finns kvar i verksamhetsväg i Olshammar, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Solveig Samuelsson (s).

Positiv trend

I dagsläget finns det tolv barn på förskolan och nio på det fritids som finns i anslutning till den.

– Trenden är faktiskt att det blir lite fler barn i Olshammar och det är ju också en anledning till att vi vill behålla verksamheten där. Det som är politiskt svårt är ju att få resurserna att räcka till, men det måste vi lösa genom omfördelningar, säger Solveig Samuelsson.

Frågan om en flytt till Hammar av förskolan i Olshammar kan komma upp igen i framtiden.

– Om det börjar dippa när det gäller antalet barn får vi ta ställning igen. Men som det är nu vill vi behålla Gullvivan där den är, föräldrarna är väldigt nöjda med verksamheten. Vi vet dessutom att om man lägger ner en verksamhet är det väldigt trögt att få igång den igen, säger Solveig Samuelsson.

Ändrad situation

Bakom förvaltningens förslag om en flytt till Hammar låg bland annat pedagogiska skäl.

– Det fanns en period då det under vissa tider på dagen endast fanns ett barn på dagiset och det är inte bra. Men nu har den situationen förändrats, säger Malin Skyrman Kindervall, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

För två veckor sedan inkom en protestlista mot nedläggning av Gullvivan där nära 200 personer hade skrivit på. De har alltså fått sin vilja igenom nu.

Lars-Ivar Jansson

Tidigare artiklar

ARTIKLAR SOM TIDIGARE VARIT INFÖRDA I NA
Artiklarna kan ses i sin helhet på www.na.se

2012-03-23 
Artikel från vårt möte då Enar Andersson från föreningen Bevara Brevik var hos oss och talade om försvarets planer på att utöka skjutningarna i Vättern.

2012-03-15
En artikel om Dialog Tivedens arbete med bl.a. led- och sevärdhetskartan. Vår förening har varit med och bidragit med uppgifter och märkt ut den nya leden Norra Vätternleden, som vi nu är ansvariga för.

2012-01-05
En av flera artiklar ang. gatubelysningen i Olshammar och Aspa.

2011-12-23
Lite om den nya fritidslokalen i Olshammars skola.

2011-10-13
Ang. gatubelysning på Parallellvägen i Olshammar.

2010-02-09
En av de första artiklarna efter föreningens bildande.

Röjning av den nya Norra Vätterleden

Fin artikel i NA dagen efter vår röjning av Norra Vätternleden.

Senaste kommentarer

04.11 | 21:25

Ska försöka kolla det

04.11 | 15:53

Finns det några foton från tegelbruket?

18.07 | 21:43

Hej ! Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspa...

08.04 | 13:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.