Årsmötet

Årsmöte 28 januari

Protokoll fört vid årsmötet 28 januari 2020 på Olshammarsgården

Mötet inleddes med en trevlig och uppskattad föredragning om Närkes Brandkår och deras verksamhet av Ola Magnusson. I Askersund finns heltidsanställd personal och personal som måste ha nära till jobbet för att kunna vara med de gånger det kan behövas, (man ska infinna sig på 5 minuter) men i Olshammar är det ett brandvärn. Det är svårt att få utbildad brandvärnspersonal, man har inte heller skyldighet att delta och har inte jour. Sen nya 49-vägen blev klar är det inte många olyckor att åka ut på per år och brinner gör inte heller särskilt ofta. Brandkåren (kommunalt ansvar) ska släcka bränder på öar i skärgården, men räddningsinsatser i vatten svarar Sjöräddningen för (statligt ansvar). Man gör tillsyn på många ställen för att förebygga bränder. Hjärt- och lungräddningsapparat finns i brandbilar numera och några liv har räddats. Vi fick bra och kunniga svar på våra frågor.

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Ewa Niklasson.

§4 Beslutades att mötet varit tillräckligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 28 330kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 320 kr i gåvor. Årets överskott blev 11 462kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 51 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2020. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till kassör i 2 år omvaldes Inger Karlsson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Björn Spångberg och Gunnel Cunei. Kvarstår 1 år gör Sune Eriksson och Elisabeth Lennartsson och nyvaldes Birgitta Franzén.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Yvonne Haag, Urban Carlsson och nyvaldes Mona Lind.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Liz Borgvardt.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning valdes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter:  Blomlådorna är lagade på plats, men vi behöver ha en arbetsdag och sätta

 brädor utanpå benen för att staga upp dem, samt lägga plattor under benen. Lite åtgärder på

borden med tak behövs för att skydda mot dropp.

 

§16                 Verksamhetsplan 2020.

Beslutas att ha 2 möten på våren, den 3 mars och 7 april.

Munkastigen städas 19 april.

Blomplantering i mitten av april.

 Städa i centrum under vecka 17 (20-24 april) när det är skapligt väder.

Norra Vätterleden med korvgrillning i maj.

Vårfest i centrum ska ordnas 23 maj som förra året med loppis, tipspromenad, grillning och kanske någon aktivitet för barnen. Jonas Björndahl har lovat underhålla. Mer planering nästa möte.

Torsdag 18 juni ska midsommarstången kläs

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 26/6 till och med 16/8.

Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 5 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

 

§17 Övriga frågor

På hemsidan ska vi lägga upp lite information om olyckan i fabriken, som vi tycker var onödigt upphaussad. Den var egentligen bara allvarlig för personalen, allmänheten berördes inte utöver att det var tillträdesförbud, men det är ju alltid olämpligt att gå in på ett fabriksområde utan att ha ett ärende.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Olshammar den 28 januari 2019

 

Vid protokollet

 

Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:

                                                                                                       

Ewa Niklasson

                                                                                                       

Bilagor: Verksamhetsberättelse, kassaberättelse,  revisionsberättelse.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
30.04 | 10:28

Det går säkert att få fram. Kan du meddela namn och ev födelsedatum på mormor till lisa.olshammar@gmail.com så försöker vi hjälpa dig

...
29.04 | 16:58

Hej min mormor är född i olshammar 1878 , jag undrar var i olshammar man bodde då , mormors far var tegeldräng , jag har alldrig varit i olshammar, ska nog t

...
Du gillar den här sidan