Protokoll

Protokoll 13 november

Sommarblommor 2018

 

Möte med Olshammars Utvecklingsförening i Föreningslokalen,

Olshammars Skola  2018 11 13 

         1                              Mötet öppnas 

 Mötet öppnades av ordföranden, Sune, som hälsade 15 mötesdeltagare välkomna, med ett särskilt välkommen till Ulrika Jacobsson, Rosenkraft. 

         2                              Dagordning 

Den utdelade dagordningen godkändes. 

         3                              Protokollsjusterare 

Att justera protokollet utsågs Margareta Torbrand.  

         4                              Yoga, vad är det, vad är det bra för? 

Ulrika Jacobsson var inbjuden för att berätta lite om yoga och om den verksamhet hon bedriver i Rosendals gamla skola, där hon också bor.

Ulrika har tidigare jobbat som undersköterska, men sedan några år tillbaka driver hon sin verksamhet med yoga. 2010 upptäckte hon att yoga var hennes ”grej” och hon har sedan dess genom olika kurser utbildat sig och vidarutbildat sig i olika typer av yoga, främst då Kundelinyoga. Hon bedriver även medicinsk yoga. 

Stolsyoga är en variant som inriktas till de som inte kan vara på golvet, kanske främst äldre. 

Yoga kan utföras av alla, var och en gör precis vad man kan. 

Yoga är bra för hela kroppen, både fysiskt och mentalt. 

Vi fick också prova på att göra några övningar. 

Alla är välkomna att prova på och första gången är gratis, för att se om det är något som passar.

I slutet av året kommer hon också att ha några droppintillfällen. 

På hennes Facebookssida ”Rosenkraft” finns mer att läsa. 

https://www.facebook.com/search/top/?q=rosenkraft 

är adressen till Ulrikas Facebooksida om Yoga. 

 

         5                              Lyktor på kyrkogården 

Björn Spångberg tog upp om lyktor på kyrkogården, i askgravlundarna. Tidigare år har kyrkan satt ut lyktor, för att, som man tidigare sagt, få det enhetligt. Lykta och vas ska enligt överenskommelse med tidigare Hammars Församling, tillhandahållas av församlingen vid just askgravlunden. 

I år fanns det dock inga lyktor när man kom för att tända sitt ljus till Alla Helgon. 

Björn hade då ringt till Askersund och blivit, som han uttryckte det ”dåligt bemött”. 

Förklaringen till de uteblivna lyktorna skulle vara, att man inte gjorde så i Askersund och det skulle vara rättvist. Beslut om detta skulle ha tagits så sent, att man inte hunnit sända ut information till de berörda. Enligt någon annan skulle beslutet tagits i februari och enligt ytterligare någon i april???? 

Efter en hel del diskussioner med olika personer finns nu lyktorna på plats, plus att man också tände ett ljus för att kompensera lite, men om det bara är för det här året visar sig med tiden. Björn håller ett öga. 

        6                           Rapporter 

Inger och Birgitta Franzén var på byagruppsträffen i Åmmeberg i oktober. Vi hade till detta skickat in en fråga om mobiltäckning i Tiveden. 

Till mötet var inbjuden, Linus Grabö, Bredbandsstrateg Region Örebro Län. 

Han kunde, liksom vi, konstatera att Tiveden i stort var en stor röd fläck på kartan vad gäller mobiltäckning. 

Han konstaterade att man jobbar på frågan, men att det är kommersiellt behov som styr och leverantörerna ser området som utmanande. Det som behövs är ett antal förstärkningsmaster.

I dagsläget finns ingen lösning.Kommunen hjälper till med en skrivelse till länsstyrelsen. 

Man kommer att testa för att se vilken leverantör som har bästa täckningen. 

        7                     Nästa möte

 Nästa möte bestämdes till 29 januari 2019 kl 18 i Olshammarsgården, då vi har årsmöte. 

        8                     Övrigt

 4 dec i Askersund, håller kommunen en träff för byalagen. Lisa och Inger åker. 

Julbord för de som jobbade i Fagertärnskiosken är den 7 dec. kl 18. 

Lisa har pratat med företaget som ev. skulle sätta upp en mack. Vi är inte bortglömda, men under det här året har man bara kunnat sätta upp 1 ny mack, då företaget har varit tvungna att köpa en ny lastbil. Man har ca 5 olika projekt och tittar på och vi finns med  där, men troligen dröjer det ännu ett tag innan det blir aktuellt. 

Inget mer fanns att diskutera, så ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande. 

 

                                                                                       Vid pennan  

                                                                                      IngerKarlsson 

                                                                                       Inger Karlsson

Justeras:  Margareta Torbrand 

               Margareta Torbrand

Protokollet är justerat

 

Protokoll 2 oktober 2018

Protokoll fört vid mötet 2 oktober 2018 på Olshammarsgården

 

§34 Mötet öppnas av Sune och alla hälsas välkomna.

§35 Dagordning fastställs.

§36 Protokollsjustering

Att justera dagens protokoll valdes Margareta Torbrand.

 

§37 Resultatet från Fagertärn 2018

Britt-Louise redovisade statistik på antal besökande som i år var något lägre än tidigare, men 4 767 är ändå en bra siffra med tanke på den heta sommaren. Inkomsten blev 17 697 kronor. Vi har också erhållit gåvor på 2 370 kr. Därmed har föreningen en bra ekonomi och det blev en diskussion om vad man skulle kunna satsa på för Olshammars innevånare. Bl a ett förslag om bättre belysning på återvinningsstationen. Lisa kontaktar kommunen och kollar hur det skulle kunna gå till. De som jobbade i Fagertärn kommer att bjudas på julbord 7 december, likaså de som klippt gräset och hållit snyggt i centrum, vi hoppas kunna hitta de personerna. Tips mottages.

 

§38 Kommunbygderåd 4 oktober.

Vi skickar fråga om att bjuda in landshövdingen till Tiveden för att diskutera mobiltäckningen som är urusel. Om det går att framföra något mer kan vi försöka med belysning vid återvinningen. Inger Karlsson och Birgitta Franzén åker dit.

 

§ 39 Höstens aktiviteter

Nästa möte 13 november. Förslag att bjuda in Ulrika Jacobsson eller Eva Sääv att berätta om sina verksamheter, mötet blir i skolan.

Andra aktiviteter. Förslag att lägga ut fråga på Facebook om vad olshammarsborna vill göra.

Höstblommor ska köpas, vi beslutade att det blir ljung och kanske någon grön växt.

                         

§ 40 Rapporter

Inga särskilda rapporter fanns.

§ 40 Övriga frågor

Diskussion om macken som vi skulle kunna få till Olshammar. Inget nytt.

Verksamheten i affärshuset diskuterades. Det har varit flera bilar och folk där, som har snickrat o målat. En husvagn har varit bostad, den finns nu på vägen upp mot Huvud och är full med skräp och målarburkar. Ett företag ägt av 2 kvinnor från Lesjöfors äger huset, om det är registrerat på ny ägare är oklart. De som jobbat i huset förstår inte svenska, men ska troligen sysslat med syltkokning. Om det finns tillstånd för livsmedelshantering är inte känt.

Ibland står det många bilar i korsningen Bruksvägen/ vägen till skolan, detta kan stundtals vara problematiskt.

Vägföreningen har ny kassör: Anita Lind.

§ 41 Mötet avslutades.

 

Olshammar den 2 oktober 2018

Vid protokollet                                                                             Justeras

Elisabeth Lennartsson                                                                 Margareta Torbrand

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

18.07 | 23:43

Hej !

Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspavallen.
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
Svenks Idrottsplatsnostalgi

...
08.04 | 15:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.

...
06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
Du gillar den här sidan