Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Länsbygderådet

 

Länsbygderådets lilla informationsblad har nu kommit efter landsbygdsriksdagen på Gotland. Läs det genom att klicka på länken nedan

 

Här är en länk till Issuu där Infobladet är publicerat
http://issuu.com/annehelgesson/docs/infobladet_1_2016/1

 

 

 

 

Rapport från överläggning om turism och mat december 2013

Den 4e december hade Högsåsen föreningen inbjudit till möte och träff kring ämnet - Mat i Tiveden o Gränsbygden.

Tanken var att samlas kring en aspekt av vårt varumärke - Tiveden.

Nu med fokus på Mat

* både ur besöksaspekt

* vår egen aspekt

* våra entreprenörers.

 

KORTA SUMMERINGAR

Lite korta summeringar av de tre aspekterna lyder:

* För besökare handlar det vilka matställen som finns, vad serveras och när är de öppna.

Och motsvaras efterfrågan - vad besökare efterfrågar - av tillgången - vad som finns o erbjuds.

Delvis handlar även så klart om oss som bor här och vilka matställen som finns.

 

* För vår egen del så handlar det om vilka utvecklingsmöjligheter det finns.

Ex inom handeln och även lokal produktion, från de som bara vill producera lite till de företagare som har förhållandevis stor produktion.

Kan man samordna för att göra det bättre.

Vilka behov av samordning finns av inköp och av utkörning och avsättning - ex inom handeln och bland de entreprenörer som finns ex med boende och behov av matvaror eller för de som ordnar konferenser etc.

 

* Vilka producenter finns ex. Det diskuterades också frågan om lokalt slakteri.

 

* Det bestämdes att en grov genomgång av hur läget är skall vara klar under januari.

 

LYFT UPP FRÅGAN - IGEN.

Det blev en livlig förmiddag i Undenäsgården bland de femton deltagarna - och med många goda inlägg i debatten.

Känslan var att många uppskattade att frågan lyfts upp och diskuterats - igen.

 

För som sagt under solen är inte mycket nytt.

Och den här frågan har vi tagit tag om förr, och det har gjorts försök med en rad saker och det har lagts ned tid och resurser.

Men vi har inte lyckats få upp frågan till "nästa nivå". 

Det känns som att det krävs något konkret och handfast för att få "snurr" på frågan.

 

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE ÖPPNAR ?!

I Hova skapades lagom till fjolårets Sköna Maj - Galleri Hova.

Tanken var att yrkesutövande konstnärer-kulturarbetare samsades under ett tak, att de som var med också ställde upp och jobbade någon dag i månad när Galleriet var öppet. Alltså de som var med hjälptes åt.

Som de flesta vet fungerade det utmärkt och Galleriet har varit öppet i ett år.

 

Nu finns planer att inreda källaren till ett försäljningsställe för lokala produkter.

Och bygga upp verksamheten på samma sätt - de som vill vara med och sälja hjälps åt att hålla försäljningen öppen.

Denna verksamhet skall hållas avskild från övriga aktiviteter i Gallerian och ex ha egen ingång.

Produkter som kräver kyldisk kan inte vara med i inledningsskedet.

 

Avsikten är att sikta på att premiäröppna under Sköna Maj.

 

Det var lite av det som avhandlades - vi inledde träffen med kaffe o smörgås och avslutade med en underbar soppa.

Sköna maj

Sköna Maj vid gammal vulkan nära Undenäs 2012

Sköna Maj 24 maj - 1 juni 2014

För 5:e året!

Natur o kultur i nio dagar i Gränsbygderna mellan Askersund, Karlsborg, Hova/Gullspång och Laxå kommuner.

 Allt detta gör vi för att det är så roligt att träffas.

Vi är 60 olika arrangörer !

Programtidning kommer första dagarna i maj. 

www.skonamaj.se och på Facebook

 

Nedanstående text kommer från Nyhetsbrev för Tived och Gränsbygden. Kunde tyvärr inte få in bilderna här, men texten är ju det viktigaste.

 

Tivedsbygden och turism

Vad är reseanledningen till Tiveden?

Frågan ställdes av Anna Iderot Bielke och Gun-Viol Kattilakoski, som inspirerade 30-talet entreprenörer och föreningsrepresentanter i Tiveds skola. Både Anna och Gun-Viol kommer från Örebrokompaniet, där Anna är marknadschef med ett förflutet bl a som VD och Marknadschef på Destination Funäsfjällen. Gun-Viol är samverkans- och utvecklingschef och jobbar med utveckling av den lokala och regionala besöksnäringen samt med internationell turism.

 Olika modeller

Vi fick höra om olika modeller för hur turism kan bedrivas, som exempelvis Visit Skärgården som drivs av en förening som både äger ett aktiebolag och driver turistbyrån. Destination Funäsfjällen är ett destinationsbolag med ägande av både näringslivet och kommunen.

Båda exemplen tillämpar en grundfinansieringsinsats samt omsättningsbaserad medlemsavgift och båda arbetar efter grundregeln; ” Det ska vara lätt att vara gäst”.

Anna pratade också mycket om leder, dvs skid-, vandrings- och skoterleder och hur de alltid måste betraktas som en angelägenhet för alla i bygden. Om lederna är dåliga är de dålig PR för alla. Om de däremot är bra och håller hög kvalitet gynnar det alla. Därför bör ALLA aktörer bidra till underhåll av leder för att en kvalitetssäkring ska kunna ske.

Tillbaka till reseanledningen, dvs anledningen till varför någon skulle vilja besöka Tiveden. Vi måste kunna ”produktifiera” det vi anser är reseanledningar.

Paketeringar som är bokningsbara – snabbt och enkelt på hemsidan. Ett gott värdskap är a och o. ALLA ska kunna marknadsföra Tiveden – inte bara turistinformationen.

Mycket mer sades förstås och förhoppningsvis får vi anledning att bjuda in Anna och Gun-Viol igen i ett senare skede i arbetet med Tivedens & Gränsbygdens turism.

Text: Martha Thernsjö

 Tipslistan till oss från Anna o Gun-Viol:

 · Ena Tiveden – i en destination är alla del av något större

· Marknadsför Upplevelser

· Få hit målgruppen – fokusera och försök inte nå alla

· Finansiera det som ska göras. Dröm om allt ni vill göra, men gör bara det vi har finansiering att göra

· Undersök noga vad som krävs av oss för att klara det vi vill göra

· Jobba mycket med intern marknadsföring

· Sätt upp gemensamma mål – vad vill vi med Tiveden

· Få alla företag att tjäna pengar

 

Förstudie ”Tivedens o Gränsbygdens turism”

En halv dag med medfinansiärerna

Det är sammanlagt sjutton olika medfinansiärer till förstudien ”Tivedens o Gränsbygdens turism”, som Laxå kommun är projektägare till.

Vi ville ha den lokala bredden och de flesta la den tusenlapp som önskades. Resterande medel upp till de erforderliga 51 000 kr la våra tre kommuner, Laxå, Askersund o Gullspång.

Under en halv dag i Undenäs samlades representanter för medfinansiärerna för att diskutera igenom olika gemensamma frågor och synen på vägen framåt.

Vi kan alla konstatera att det inte är några ”bluff”projekt vi gjort de gångna tio åren.

Överallt i vår bygd och på internet och i broschyrer kan alla se att vi gemensamt åstadkommit mycket som är positivt för vår bygd.

Nu gäller det att fortsätta på vägen och öka samarbetet och tillsammans marknadsföra vår bygd på olika sätt.

Förstudien skall undersöka lite mer konkret vilka vägar som finns, vad vi har för tankar kring samarbete, vad vi vill få ut av det och vilka former av organisation eller nätverk eller liknande vi vill ha. 

Snöpligt besked: Pengarna är slut !

Vi har fått motta ett lite snöpligt besked.

Regionförbundet Örebro meddelar att projekt-pengarna för år 2013 är slut.

Regionförbundet backade upp oss jättebra med att starta Förstudien och vi fick medel tilldelade.

Avsikten var att Förstudien skulle ge underlag och ”kött på benen” för en större och mer långsiktig projektansökan. Men som sagt – den vägen är stängd. 

Ny omgång startar år 2014

Överhuvudtaget verkar det som att år 2013 är lite förvirrande för myndigheter. Orsaken är att en ny omgång EU-landsbygdsprogram startar år 2014 och sträcker sig sedan sex år framåt.

I dagsläget är det många och stora frågetecken hur innehållet och upplägget blir i det nya landsbygds-programmet. Vilka myndigheter blir involverade, hur mycket, hur stor blir tilldelningen, vilka frågor prioriteras, hur skall organisationen se ut.

Innebär vad då?

Så vad innebär beskedet för oss. Ja, att det inte blir som det var tänkt så klart. Men, men… Kan vi inte gilla läget, spotta i nävarna och vända det till en möjlighet?  En möjlighet som svetsar oss samman och där vi nu verkligen får utgå ifrån vilka resurser vi har och vad vi är beredda att satsa.

Återkomma

Givetvis måste frågan och nya situationen lyftas upp och diskuteras igenom. Idéer, tankar och förslag finns. Och vi har börjat jobba så smått nu efter alla helger på dem.

 

 

Vandringsleder och  Norra Vätterleden

Sprid kännedom om vår Ledkarta, finns att få på många platser!

Det var något stort när vi kunde släppa vår Ledkarta våren 2012. En magnifik karta dryga 1,5 m (tryckt på två sidor) och med massor av information, och främst våra olika sorters leder.

Vi har i vår bygd, Stora Tiveden o Gränsbygden, alltså området i fem kommuner o två län, leder på sammanlagt drygt 100 mil.

Kartan kostar 150 kr och finns bl.a. på Turistbyråerna i bygden och hos olika entreprenörer.

Köp den – är uppmaningen!

 

 

Undenäs och Åke tänker nytt – Långlopp kring Unden?

Undenäs Byalag med ordf Åke Backlund planerar en träff med bl.a. Karlsborgs kommun o Västergötlands Idrotts-förbund samt kunniga inom området att arrangera tävlingar.

Åke o de andra har funderat kring det här med någon form av långlopp runt Unden.

Nu går man vidare från bara tanke till att lyssna på fler möjliga intressenter och vad de tycker.

 

 

Undens Fiskevårdsförening en digital föregångare – fiskekort via sms!

Vi vet alla att den digitala världen tar över mer och mer. Att kunna boka resor, boende och upplevelser on line blir allt vanligare. Liksom att mobiltelefonen används till så mycket mer än ringa med. Exempelvis att köpa fiskekort!

Det är Undens Fiskevårdsförening, med ordförande Gunnar Bohlin i spetsen, som börjat med det. Lite så där i skymundan och lite smygande har föreningen infört möjligheten att via ett sms köpa fiskekort. Att göra det enklare och smidigare är självklart ”the way to go”…

 Initiativet applåderas varmt.

 

Ett historiskt möte mellan Askersund, Gullspång o Laxå

Mats Fransson, turist o näringslivchef Laxå kommun, Martha Thernsjö, processledare Förstudien, Fredrik Tidholm, turist o näringslivschef Gullspångs kommun, Malin Wistrand, turistchef Askersunds kommun och Ulrika Nilsson, projektledare ”Det goda värdskapet” Gullspångs kommun samt Ulf Sandberg, också processledare.

Det var de sex personer som träffades en solig decemberdag på kommunhuset i Laxå.

Träffades för att för första gången prata samarbete över tre kommun- o två länsgränser. Prata gemensam turism och landsbygdsutveckling i Tiveden och Gränsbygden.

En härligt god och positiv stämning och atmosfär präglade träffen som definitivt platsar in bland viktiga händelser för vår bygds framtid.

Personkännedom och att lyssna på nya perspektiv är guld värt i ett sådant arbete som vi lokala aktörer gör i och för vår bygd.

 

 

Från konstnärs och kulturfronten - Utställningar och nya böcker

Kultur som tillväxtfaktor ligger i tiden, och för alla som kämpat och stridit för kulturens plats i samhället är det naturligtvis ett härligt erkännande.

* Vi kan notera att Jeanette Håkansson, Häggeboda glas haft separatutställning på Galleri 19 i Örebro.

* Att det varit traditionsenlig och uppskattad Julmarknad i Tiveds skola med lokala konstnärer.

* Jessica Lindholm, Hova illustratör o designer har kommit ut med ny bok, Spargrisen. Har lagt sista handen vid en bok som kommer i vår, som heter Svea tvättar och skrivit kontrakt med nytt bokförlag inför år 2014.

 

Hemsidan Tiveden.se -  riktigt populär direkt!

Vår nya gemensamma hemsida, som berättar om Tiveden, har varit mycket populär under hela säsongen. Den får beröm för layout o innehåll o att det är enkelt att hitta informationen på den.

Nu ingår det i kommande arbete att ”vässa” till de säljbara produkterna också.

Vi behöver helt enkelt inrikta mer arbete och resurser på att ”sälja” produkter o vad bygden har att bjuda på.

 

 

Laxå kommun fortsätter projektet att få holländare att flytta hit

- Svenska språket är det viktigaste, säger projektledare Marian van Ham med ett smittande leende. Hon borde veta, framgångsrik inflyttad entreprenör från Holland som hon är.

- Vi har faktiskt broschyren bara på svenska. Det blir bättre så…

Marian är mest känd för utvecklingen av Camping Tiveden vid Undens östra strand. Men nu har hon gått vidare i sitt entreprenörskap, sålt campingen till ett annat par från Holland, och jobbar nu mycket med sin idé om en stugby vid Unden.

Hon driver också catering i Laxå, jobbar på Turistbyrån och håller i projektet att få inflyttning från Holland.

- Det är ett stort steg att bestämma sig för att flytta till Sverige, men här finns också så mycket fint. Och mycket av det är vi ”hemmablinda” inför.

- Vi är alltid med på en stor mässa och utställning i januari, och så också i år. Vi får hoppas att vi kan fortsätta att få människor att flytta hit, summerar Marian som också själv alltid deltagit i bygdens utvecklingsarbete.

 

 

Uppstart - Sköna Maj möte

Onsdag 30 januari Hova Hotel -Vi pratar Förstudien o Lederna också ! 

Ifjol startade vi upp det riktiga förarbetet med Sköna Maj arrangemanget med en halv dag dagtid i Hova. Med 23 personer närvarande och mycket härligt prat och idéer kändes det som ett vinnande recept. Och sådant ändrar man som bekant inte på.

Så nu bjuds alla arrangörer och övriga intresserade in onsdag 30 januari kl. 10-14 på Hova Hotel o Sessionssal för att lufta idéer och tankar kring 2013 års Sköna maj som arrangeras 4 – 12 maj.

Ifjol var vi dryga 40-talet lokala aktörer som arrangerade någon aktivitet! I år fyller vi på dagordningen med information om pågående Förstudie om Tivedens och Gränsbygdens turism, plus att det blir information om vårt Ledarbete.

Som vanligt ber vi om anmälan med tanke på fika och stolar. Medtag gärna - gott humör och öppet sinne !

 

 

Nej, en stängd Riddarborg lockar inte…Hova Turistbyrå drar ner

Det är inte alltid resurserna räcker till ambitionerna. Så Gullspångs kommun har beslutat att dra ned på öppethållandet i Riddarborgen (Turistbyrån) utmed E20 i Hova. Det blir öppet under normal högsäsong, juni – augusti, i fortsättningen.

Något som fått flera i Hova, bl.a. företagarföreningens ordförande L-G Ytterberg och glaskonstnär Eva Rittsel, att gnugga geniknölarna och nu börjat jobba på en lösning, så att en av Sveriges mer udda och fascinerande turistbyråer också välkomnar besökare andra tider på året. Nu blir det möte, först med kommun och sedan tänker de intresserade ha ett eget möte för att resonera hur och om det finns en lösning.

 

 

Rötter i Tiveden funderar…

I linje med målsättningen att öka antalet aktiviteter kring vår bygds historia under Sköna maj arrangemanget, så har Nätverket för Bygdeforskning i Tiveden fått en förfrågan.

Det var för två år sedan som några eldsjälar såg till att skapa nätverket och ordna arrangemanget Rötter i Tiveden.

Med fokus på släktforskning, spridning av kunskap kring bygden och ett stort välordnat sommararrangemang plus en massa ideellt arbete så kunde det inte bli annat än succé.

 

Om Nyhetsbrevet - Artikeln på första sidan om inspirations-kvällen har Martha Thernsjö skrivit. Övrigt har tillkommit av Ulf Sandberg som också är ansvarig för Nyhetsbrevet.

E-post: styrelsen@hogsasenitiveden.se. 070 223 90 42

Martha o Ulf är processledarna I Förstudien.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
30.04 | 10:28

Det går säkert att få fram. Kan du meddela namn och ev födelsedatum på mormor till lisa.olshammar@gmail.com så försöker vi hjälpa dig

...
29.04 | 16:58

Hej min mormor är född i olshammar 1878 , jag undrar var i olshammar man bodde då , mormors far var tegeldräng , jag har alldrig varit i olshammar, ska nog t

...
Du gillar den här sidan