Händer i Olshammar

Fagertärnsträffen 4 juli

FAGERTÄRNSTRÄFFEN

Sön 4/7 13:00

            Tipspromenad 13:00

       Från ca 14:00 Grill Buffé

   

VÄLKOMMEN!

Olshammars Utvecklingsförening                    Olshammarsgårdens Servering

 

Protokoll från årsmötet 2021

Protokoll fört vid årsmötet 16 juni 2021 på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötes-sekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Birgitta Franzén.

§4 Beslutades att mötet varit utlyst i tillräcklig tid.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 34 000 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 2 250 kr i gåvor. Årets nettoöverskott blev16 495 kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 64 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj, beslutet gäller fram tills annat beslutas på något kommande årsmöte.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till ordförande i 2 år omvaldes Sune Eriksson.

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Elisabeth Lennartsson och Gerard Riem Vis. Kvarstår 1 år gör Gunnel Cunei och Birgitta Franzén.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Mona Lind och nyvaldes Sofie Cunei.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Linda Otter.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Till valberedning omvaldes Inger Karlsson och Gerd Karlsson.

§15 Rapporter: Blomlådorna är nyplanterade idag.

Vägföreningen ska göra en inventering av gatunamnsskyltar,

som föreningen kan vara  med och finansiera.

Kommunen har satt nya bord med bänkar och tak som är

 rullstolsanpassade vid Fagertärn.

§16 Verksamhetsplan 2021.

Beslutas att ha möte på Olshammarsgården 5 oktober klockan 18, där vi får besked

 på hur det gått i Fagertärn

Torsdag 24 juni klockan 17 ska midsommarstången kläs. Ta med blommor och löv

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 28/6 till och med 15/8.

Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 4 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

Vi ordnar Loppis vid Fagertärn den 25 juli.

§17 Övriga frågor

Vi ska tipsa Vägföreningen kan söka bidrag för att laga trasigt broräcke på

 Heidenstamsvägen, ett träd föll i en storm under våren och slog sönder räcket.


Vi ska be Munksjö AB att röja lite bland träden utefter Heidenstamsvägen, en del är

 murkna.

 

§18 Mötet avslutades.

 

 Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens räksmörgåsar.

 

Olshammar den 16 juni 2021

 

Vid protokollet

Elisabeth Lennartsson

Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:

Birgitta Franzen                                              

Birgitta Franzén                                                     

ÅRSMÖTE 16 juni

ÅRSMÖTE 
Olshammarsgården Onsdag 
16 juni Kl. 18.00 

Årsmötesförhandlingar 
Kaffe o Räksmörgås

Vore bra om du anmäler att du kommer, för att beställa rätt antal smörgåsar.  070-65 909 63 eller 070-513 02 64. Vi kommer att sitta ute om det inte regnar, så blir det säkert mot smitta. (Inomhus högst 4 vid varje bord)

Dags för Norra Vätterleden

Nästa städprojekt är Norra Vätterleden som går mellan Olshammar och Stenkällegården. 
Samling kl 10 vid Olshammarsgården nu på söndag 9 maj. 
Mycket går att åka med bil och inspektera. Lite nya stolpar ska sättas upp och några buskar klippas. Verktyg får vi vid starten.
Landgångar eller liknande vid 12-tiden på rastplatsen vid Boviken. Välkommen!

Om man trampar på löven så får det plats mer

Från styrelsemötet 7/4

§2                       Årsmöte

På grund av pandemin kan vi inte ha något fysiskt möte, styrelsen har tidigare föreslagit att det får flyttas fram till våren. Det visar sig att smittläget är ännu värre nu. Styrelsen beslutar att det får bli ute efter sommaren, kanske i augusti. Styrelsen får därmed vara kvar tills vidare. Avi om medlemsavgift har inte skickats ut, eftersom inget beslut om avgift finns. Det kan bli enklare om man beslutar att avgiften ska vara oförändrad tills något annat beslutas, då kan avier skickas ut utan att årsmötet hållits, det innebär liten ändring av stadgarna

§3                       Städa centrum

Beslutades att städning i centrum blir tisdagen den 20 april klockan 14. Samling vid macken med krattor och andra lämpliga verktyg. Blommor har redan planterats i lådorna.

§4                       Munkastigen städas

Samling klockan 10 söndag den 25 april vid Olshammarsgården. Verktyg får man där. Grillning vid vindskyddet vid Asplången som vanligt om vädret tillåter

§5                       Norra Vätterleden

Samling kl 10 vid Olshammarsgården den 9 maj. Sune har kontakt med Urban om stolpar samt kallar till målning innan. Korvgrillning vid rastplatsen som tidigare år från ca kl 12

§6                       Fagertärn

Öppet för säsongen måndag 28 juni – söndag 15 augusti. Samling på Olshammarsgården onsdag 26 maj klockan 17 för att göra tjänstgöringslista.

§7                       Nya frågor

Gerard har pratat med Aspa IK om att starta lite samarbete med olika aktiviteter i Olshammar, det var positivt svar. Diskussion får bli i höst om hur.

Vy över Olshammar för några år sen

Olshammarsgården 22 februari kl 15

Diskussion med kommunen om fri-camping

” Naturnära övernattningsplatser – Vad är det?

  Många husbils- och husvagnsturister gillar att fricampa i skog och mark. Genom Leaderprojektet Naturnära övernattningsplatser är målet att hjälpa husbils- och husvagnsturister att fricampa mer organiserat och att samtidigt minska slitaget på skyddsvärd natur samt eventuell friktion mellan turister, fastboende och markägare.

Grundidén är en yta i en skogskant, eventuellt med närhet till vatten, med mycket enkel service. En plats som till exempel sköts av en ideell förening och där det kostar en mindre summa att övernatta. En plats att hänvisa till och dit fricamparna känner sig välkomna.

  Viktigt att säga är att det inte handlar om konkurrens till väl fungerande ställplatser och campingar.

  Vill du veta mer om projektet? Har du idéer om hur och var övernattningsplatser bör finnas i Olshammarstrakten? Kanske vill du vara med och sköta om platsen?

 Kom till Olshammarsgården 22/2 kl 15 och möt projektledare Lillian Andersson så spånar vi tillsammans.

  Coronasäkerheten är viktigt och därför är det begränsat antal platser.

 M ed vänliga hälsningar  Lillian Andersson

Projektledare Naturnära övernattningsplatser
VisitAskersund

Askersunds kommun
Tel: 0583-82035, 072-0851568
Mejl: 
lillian.andersson@askersund.se

 

Bilden är från Askersundsnytt som kom i torsdags

Höstmöte på Olshammarsgården 20 oktober

Tisdag 20 oktober firar vi årets inkomst från Fagertärn med räkmacka på Olshammarsgården. Vi ska också prata lite om erbjudandet med affärsbod i Olshammar.

 Vad kostar det? Hur går det till? Vem bestämmer vad som ska finnas för varor?

Svaren  på frågorna ska vi diskutera för att se om det kan bli verklighet

Tiden är kl 18.00
 Anmäl gärna till 070-65 909 63 hur många som kommer
Bilden är från Östansjö

Loppis vid Fagertärn, Tipsfrågorna

Tipsfrågor Fagertärnsträffen 26 juli 2020

De rätta svaren är gulmarkerade

 

1.       Tjuv och polis var en TV-serie som spelades in i Askersund 2019. Nu i år spelas den in i en annan stad. Vilken?   

         1. Lindesberg            x Lysekil                            2 Åmål

   

2.       Asp är en fisk. Vilket av följande påstående är riktigt? 

1.       Den är en rovfisk     x Den äter vattenväxter     2 Den finns i Fagertärn

 

3.       Riktigt gamla ekar gynnar många insekter och fjärilar genom att de inte får avverkas. Hur många arter är knutna till ekar? 

      1. Omkring 400          x. omkring 650                       2. Mer än 900

 

4.       Vilken av dessa arter är fridlyst i Örebro län? 

     1.Vitmossa      x. Bombmurkla             2. Näktergal

 

5.       Det har bott många finnar i Tiveden. När ungefär kom de flesta och bosatte sig i Tiveden? 

        I början av:      1. 1400-talet       x 1500-talet       2. 1600-talet    


  6.       Bergslagsleden är en vandringsled genom hela Örebro län från söder till                     norr. Hur många etapper är den indelad i?  

                1. 17                         x. 19                                    2. 21

 

7.       Storlommen kan man se häcka i Fagertärn. Vilket landskap är den landskapsfågel för?

1.    Värmland           X. Närke                              2. Gästrikland

 

8.       När det låter som om en pingpongboll rullar nerför en trappa: vilken fågel hör du då?

    1.       Talgoxe                     x. Flugsnappare                        2. Bofink

 

9.       Om du har olja i en kastrull på spisen och den börjar brinna: Hur ska du göra för att släcka?

1.  Hälla på vatten?     X. Blåsa ut elden?        2. Lägga över ett lock?

 

10.   I vilken stad finns vårt stifts domkyrka?

1.       Örebro                x. Strängnäs               2. Skara

 

11.   Hur hög brukar en tall i Sverige bli, om den får stå kvar och bli gammal?

  1.        35 meter              X. 40 meter                  2. 45 meter

 

12.   Hur många nätter kan du campa ute i naturen utan att fråga om lov?

                  1.     Något dygn                   X. 3 dygn                    2. 5 dygn


Antal ärtor i burken var 213 stycken.

Bilden är från tidigare loppis

Fagertärn 26 juni kl 11

På fredag klockan 11 öppnar vi kiosken vid Fagertärn och har öppet till halva augusti.
Vi har satt upp plexiglas inne i kiosken och har handsprit och tvättmöjlighet för händerna ute. Högst 2 personer inne samtidigt, handla gärna genom luckan på framsidan. Betala gärna med swish. 

Fagertärnsdagen blir söndag 5 juli med tipspromenad
Öppnar 26 juni kl 11

Händer i Birgittakyrkan

 Midsommardagen 20 juni klockan 14: Gudstjänst i midsommartid

Söndag 12 juli klockan 14: Gudstjänst (Vägkyrka)
Söndag 19 juli klockan 14: Gudstjänst (Vägkyrka)


Söndag 2 augusti blir det friluftsgudtjänst vid Fagertärn klockan 14
Gammal bild på Birgittakyrkan

Trivselfest i centrum

Lördag den 23 maj kl 14 blir det lite underhållning, tipspromenad och korvgrillning vid fotbollsplanen. Det var så trevligt så vi gör om det. Vi är ute och håller lämpligt avstånd.
Jonas Björndahl kommer 14.30 och sjunger några låtar.
Kanske blir det loppis också, några försöker fixa det
Alla välkomna!

Verksamhet

Du kan bli medlem i vår Utvecklingsförening, som vi har döpt byalaget till, genom att sätta in 50 kr på bankgirokonto 873-5839. Familjemedlemsskap 80 kr. 
På så sätt stöttar du vår ekonomi så att vi kan göra det trevligt i samhället Olshammar med blommor och midsommarfirande med mera.
Vi försöker lägga upp allt som händer i trakten här på vår hemsida, för att så många som möjligt ska få veta vad som händer. Alla föreningar som har verksamhet för allmänheten eller vill få fler medlemmar kan höra av sig med sina arrangemang.
Det går också bra att stötta oss med någon liten gåva.
På en sida om olika "klimathållbara" resmål i Sverige finns kanotuthyrning i Olshammar med

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

ann-maj gGssberg. | Svar 08.04.2021 15:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.

Ann-Maj Gissberg | Svar 17.05.2016 12:07

Hej! Tänk om ni kunde lägga ut Per-Eriks berättelse om Olshammar.Det skulle vara så intressant att få läsa.Ann-Maj Gissberg.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

18.07 | 23:43

Hej !

Jag söker info om nedlagda fotbollslaget Aspa IK och deras Aspavallen.
Mvh
Mats
www.idrottsplats.se
Svenks Idrottsplatsnostalgi

...
08.04 | 15:19

Det är så trevligt att kunna följa vad som händer på mitt kära Oslhammar.

...
06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
Du gillar den här sidan