senaste protokollet

Protokoll 12 december

Protokoll fört vid möte 12 december 2017 i Olshammars skola.

§61                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson

§62                      Dagordning fastställdes. 

§63                      Inbjuden gäst var denna gång Uno Sandkvist, som tonsatt ett flertal av Den Blyges dikter.  Levi var född i Falla, Skyllberg, och arbetade som ung på bruket. Hans ena hand blev skadad i en olycka i smedjan men han blev snickare och senare affärsidkare i Askersunds stad, där han sålde husgeråd och leksaker. ”Levis slöjd är barnens fröjd” är ett uttryck han myntade. Han skrev finurliga dikter om händelser och personer. Bland annat om hur hustrurna hämtade mat i visthusboden, som nu står på hembygdsgården i Askersund, inga pigor eller drängar fick gå in där. Det fanns mycket fläsk där efter slakten. En annan visa handlar om Karl XIV Johan som reste från Västergötland och skulle till Aspa Herrgård. En sten skulle resas vid Igelbäcken eftersom vagnen välte där och middagen på Aspa blev inställd.

Uno har spelat in 2 CD-skivor med olika tema. Beslutades att köpa några för att kunna sälja vid Fagertärn.

§64                      Val av protokollsjusterare

Att skriva under protokollet valdes Björn Spångberg.                          

§65                      Föregående protokoll

Lästes upp och godkändes.

§66                      Rapporter

a)      Inget nytt från företaget med macken.

b)      Inger och Lisa rapporterade från kommunbygderådets träff. Mest var det om väg 50-ombyggnaden, om dubbelspåret Hallsberg-Motala och om fiberutbyggnaden i kommunen. Det är flera företag som har olika delar.

§67                      Nästa möte årsmötet 30 januari på Olshammarsgården

Nästa möte blir årsmötet och som vanligt är vi på Olshammarsgården då. Vi beslutade att beställa räksmörgåsar till mötet.

§68                      Julbord

Den 2 december var det julbord för de som arbetade vid Fagertärn. Vi var 11 närvarande och en som inte kunde komma får äta något annat vid senare tillfälle.                          

§69                      Avslutning

Ordförande Sune avslutade mötet och tackade för intresset.

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:          

Elisabeth Lennartsson                                                                        Björn Spångberg

Protokoll 22 november

Protokoll fört vid möte 22 november 2017 i Olshammars skola.

§51                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson

§52                      Dagordning fastställdes. 

§53                      Föregående protokoll

Är inte färdigskrivet, kommer upp på hemsidan snart.

§54                      Macken

Munksjö ger tillstånd att ställa upp en mack i container på centrumplanen. Företaget har inte hörts av ännu, vi bör förmodligen ringa själv och höra oss för.

§55                      Projekt för Olshammar

Hon som skulle komma meddelade idag att hon är sjuk och ber att få komma senare. Vi funderar över vad vi kan vilja göra. Det vore bra att kunna göra ordentliga skyltar på vandringsleden om vad man ser efter vägen. Det kan vara inplastade texter och fotografier. Då behövs någon som är van med sådant och vi kan bidra med kunskapen.

§56                      Rapporter

Det var 30 vårdkasar och cirka 500 personer som samlades runt sjön Unden den 19 november och protesterade mot koboltgruva vid Havsmon.  På gruvmöte i Undenäs 9 november var det ca 100 deltagare som lyssnade till Arne Müller när han berättade om hur minerallagen fungerar. De skulle bilda en arbetsgrupp och överklaga prospekteringen och göra namnlistor. De har en Facebookgrupp som heter Vi som brinner för Unden.

 §57                      Årsmöte

Vi beslutade att årsmötet blir den 30 januari på Olshammarsgården.

 §58                      Nästa möte 12 december i skolan

Nästa möte blir lussefirande med musik. Om det går försöker vi byta till den 13:e, kanske svårt att få musik en sådan kväll. Uno Sandkvist ska tillfrågas eller Danny Stafström, Sven och Lillemor och Lasse Luthman var också förslag.

§59                      Julbord

Den 2 december blir det julbord för de som arbetade vid Fagertärn. Ser ut att bli 14 stycken.                           

§60                      Avslutning

Ordförande Sune avslutade mötet och tackade för intresset. 

 Vid protokollet:                                                                                   Justeras:          

 Elisabeth Lennartsson                                                                       Sune Eriksson 

Protokoll 24 oktober

Protokoll fört vid möte 24 oktober 2017 i Olshammarsgården.

§42                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson

§43                      Dagordning fastställdes. 

§44                      Justeringsperson

Att justera dagens protokoll valdes Håkan Kristoffersson.

§45                      Föregående protokoll

Protokollet lästes upp och godkändes, ligger på hemsidan.

§46                      Macken

Håkan från Landsbygdmackar var i Olshammar idag och det var några som var med. Vi tittade på platsen vid återvinningen och parkeringen i centrum. Beslutade att be Munksjö om lov att sätta upp macken i centrum. Det är en container som innehåller både bensin och diesel. Företaget ordnar alla tillstånd med kommunen. Priset per liter är liknande som andra märken, man har också ett eget tankkort.

§47                      Fagertärn

Britt-Louise redovisade vår del av överskottet från Försäljningen. Det blev drygt 20 000. De som arbetade kommer att bli bjudna på julbord tillsammans med resp make. Till nästa år ska vi vara ute i god tid och sätta upp mast för mobiltelefon, det kan hinna komma en senare modell innan dess. Dessutom hålla på lite längre i augusti och eventuellt starta några dagar senare.             

 §48                      Rapporter

Vi har satsat på perenn ljung i blomlådorna, den är lite dyrare men håller sig fin längre.

§49                      Nästa möte 21 november i skolan

Vi har förfrågan från Leader Mellansjölandet att de vill komma och diskutera om vi har något projekt vi vill göra. Då behöver vi kanske byta dag till 22 nov. Kalles Trädgård är också ett alternativ om han har tid.

 §50                      Övrigt

För att fira inkomsten från Fagertärn bjöd föreningen på smörgåstårta , alltid lika god.                    

§51                      Avslutning

Ordförande Sune avslutade mötet och tackade för intresset. 

 Vid protokollet:                                                                                    Justeras:          

 Elisabeth Lennartsson                                                                        Håkan Kristoffersson

mötet den 3 oktober

Protokoll fört vid möte 3 oktober 2017 i Olshammars skola.

§32                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson

§33                      Dagordning fastställdes. 

§34                      Justeringsperson

Att justera dagens protokoll valdes Ewa Niklasson

§35                      Om begravningar: gäst Anna Oskarsson, Fonus

Fonus är ett föreningsägt företag och miljöcertifierat. Även byalag finns med som medlemmar. Man har 28% av begravningsverksamheten och 2000 personer arbetar inom branschen.  Målet är att tolka hur den avlidne ville ha det, det innebär många frågor till anhöriga. Vita Arkivet finns, där man själv på nätet kan fylla i vad man vill, eller om man har broschyren skriva i för hand. Detta finns arkiverat i företagets huvudkontor i Falköping, för närvarande är det 50 000 i arkivet och det ökar snabbt, eftersom människor fått klart för sig hur man kan göra. Arkiveringen kan vara bra, ifall tvister uppstår vid dödsfallet, vilket inte är så ovanligt. Man kan skriva om så ofta man själv vill, värderingar kan ändras efter tiden går och man blir äldre.

Fonus har 2 olika begravningsförsäkringar om man vill. Inbetalningen är skattefri när den faller ut, men inte avdragsgill i deklaration. Avsikten är att täcka själva begravningskostnaden och ev juridisk hjälp med bouppteckning. Den ena av dem behöver inte friskhetsintyg. Man kan även förvara testamente hos Fonus, och är då skyddad mot att någon kan kasta det vid osämja, liksom att eldsvåda kan förstöra det.

Man har egen kistfabrik. Kista måste finnas för begravningen, men allt annat är inte nödvändigt. Det är också möjligt att bygga sin egen kista. De kistor av papp som man tillverkade för miljöns skull fungerade inte. Man kan hjälpa till med bouppteckning, som är lag på, och arvsskiften genom ”Familjens jurist” och Juristbyrån(Swedbank).

Ceremoni är inte nödvändig, det har blivit vanligare att ta ett avsked t ex på sjukhuset. Kremering görs i mellan 80-90% av alla begravningar. Askan är vanligast att man placerar på en kyrkogård eller i en begravningslund. Man måste ha tillstånd från Länsstyrelsen för att strö ut aska i naturen.

 Fonus har också begravningar för andra religioner och trosriktningar. Muslimer har alltid jordbegravning. Borgerliga begravningar kan vara i vilken lokal som helst, i hemmet eller ute i naturen. Det finns heller inga regler som måste följas.

§36                      Föregående protokoll.

Protokollet lästes upp och fastställdes. Ligger på hemsidan.

§37                      Höstens möten

Beslutades att möten hålls 24 oktober, 21 november och 12 december.

 §38                      Rapporter

a)Föreningen i Högsåsen vid Gårdsjö som vi haft en del samarbeten med firade 25 år. Lisa var där som föreningens representant och visade bilder därifrån.  http://www.hogsasenitiveden.se/

b) Folkets Hus har sålts och håller på att byggas om till lägenheter, varav några är uthyrda. Huset bredvid Aspa Herrgård är sålt, men enligt uppgift hyrs det också ut för herrgårdens verksamhet.

c) Socialdemokraterna i kommunen kommer på besök till Olshammars skola 1 november och vill prata med alla olshammarsbor.  Vore kanske lämpligt att ta frågan om macken då.

§39                      Nästa möte 24 oktober

Mötet blir på Olshammarsgården. Vi får reda på hur mycket inkomsten på Fagertärn blev. Eventuellt kan vi bjuda dit dem som har GP landsbygdsmack. Det är för brandfarligt att privatpersoner har bensin hemma för att hjälpa strandsatta bil- eller båtägare.

§40                      Övrigt

Vi beslutade att köpa ljung till blomlådorna, vi har gott om pengar just nu och kan kosta på lite extra fina. Inger, Gerd, Inger och Sune ansvarar för det.    

§41                      Avslutning

Ordförande Sune avslutade mötet och tackade särskilt Inger för det goda hembakta kaffebrödet.

 Vid protokollet:                                                                                    Justeras:          

 

Elisabeth Lennartsson                                                                        Ewa Niklasson                             

möte 4 april om släktforskning

Protokoll fört vid möte 4 april 2017 i Olshammars skola.

§26                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson

§27                      Dagordning fastställdes. 

§28                      Att justera dagens protokoll valdes Björn Spångberg

§29                      Släktforskning, hur går det till?

Gunnel Cunei, som har hållit på i flera år med släktforskning visade på datorn lite om hur det går till. Ett abonnemang på SVAR (Riksarkivet) eller eller AD (Arkiv Digital) är det man behöver för att kunna komma åt alla digitalt inlästa kyrkböcker, som finns av olika sorter: Husförhörslistor, flyttningslistor, födelselängder, soldatböcker mm.  Den så kallade ”ansedeln” används för att notera en persons levnad. ”Antavlan” visar raka led bakåt och där skrivs alltid de manliga överst, ex farfar skrivs i rutan ovanför farmor. Enklast är att börja med en person i taget och sedan gå generation för generation bakåt.  Samarbete finns även med andra länder, många svenska utvandrade till USA och där finns bra uppgifter att söka. Vill man forska på de som utvandrade till USA kan man använda t ex Ancestry som har mycket av den Amerikanska folkbokföringen

Viktigt att tänka på är att alltid anteckna källan där man hittar något intressant, för att kunna gå tillbaka senare. T ex kan man skriva C11 rad 4, bild 20 sidan 10 eller något liknande, så att man själv hittar tillbaka. När folk flyttade strök man ofta över namnet och längre till höger anges vart, med nummer eller ort. Ibland kan man se att personen flyttar tillbaka till ursprunget, t ex kan någon son ha tagit över släktgården.

Det finns olika slags program som man kan använda och som görs reklam för på TV. Men man kan inte vara säker på att allt är riktigt i de uppgifterna, man behöver kolla upp själv.  Vi fick en lista på olika program som kan bifogas till protokollet. Gunnel rekommenderar att vara med i en studiecirkel för att kunna komma igång bättre.

 

§30                      Nästa möte aktivitet.

a)      Röjning av Munkastigen tillsammans med Intresseföreningen söndag 9 april, Samling vid Olshammarsgården kl 10.

b)      Städning i centrum flyttas till onsdag 19 april kl 17. Samling vid macken. Blomsterplantering blir 5 april kl 14.

Lördag 6 maj röjer vi Norra Vätterleden. Samling kl 10 vid Olshammarsgården. Sune ordnar med pinnar och färg. Måla erbjuder sig Inger och Gerd att göra före, så att de är torra.

Det blir ingen Sköna Maj-tidning i år, men vi går ut med inbjudan via hemsidan och Facebook till Vandring med lunch på Utnäset Kristi Himmelfärdsdagen 25 maj. Samling kl 11 vid Igelbäcken. Anmälan för maten som kostar 95 kr på telefon 070-650909 63 eller lisa.lennartsson@telia.com

22 juni kl 14 klär vi midsommarstången i centrum.

Måndag 26 juni öppnar vi kiosken i Fagertärn.  Samling på Olshammarsgården för att boka dagar när man vill jobba, dag meddelas senare. Vi hoppas att fler vill vara med i år och testa en jätterolig möjlighet att träffa nytt folk.

§31                      Rapporter

                             a)Affärshuset. Lagfarten står fortfarande på Hassan, vi får forska vidare hur ägarförhållandet är innan vi kommer någonstans med ärendet.

                             b) Flemströms bil. Det är byggnadsnämnden som har ärendet att städa undan bilen, det är fastighetsägarens sak att hålla snyggt på tomten, och byggnadsnämnden ska besluta om föreläggande att frakta bort bilen. Oklart om vem som äger tomten efter rivningen. Vi får forska vidare på det.

                             c) Förstärkare för att kunna använda mobiltelefon vid Fagertärn. På kommunen säger man att vi får ordna det själva med telebolagen, men Telia har inte sådan utrustning. I så fall kostar det ca 2000 plus montage från entreprenör. Det borde vara kommunen som står för det, för de är fastighetsägare. Vi jobbar vidare på det.

§32                      Avslutning

Ordförande Sune avslutade mötet och tackade särskilt Inger för det goda kaffebrödet.

 

 

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:          

 

Elisabeth Lennartsson                                                                        Björn Spångberg                        

Moderna maner i slott och koja 7 mars

Protokoll fört vid möte 7 mars 2017 i Olshammars skola.

§19                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson

 

Tema för mötet-Moderna manér i slott och koja.

Vår gäst Margaret Englund började med ett råd: Man gör som man vill, men det är lättare om man vet hur man gör. Det betyder att man anpassar sig till den som bjuder eller man själv bjuder in. Det är inte ovanligt att den som söker ett jobb kan bli bjuden på middag, då kan arbetsgivaren skaffa sig en uppfattning om personen, istället för att läsa betygen.

När man dukar för middag ska har man låga snittblommor som inte skymmer ögonkontakten. Glasen börjar man använda från höger, ha alltid ett glas vatten (fyll gärna i vatten innan gästerna sätter sig till bords) oavsett om vin eller öl serveras. Servetter ska inte stoppas i vinglaset (om vin ska serveras), lägg den lite enkelt bredvid tallriken (till vänster) om den inte viks i någon form. (Det får inte vara servettludd i glaset om vinkännare ska bjudas). Bröd/Salladstallrik placeras till vänster. Bestick börjar man med utifrån. Om soppa serveras så ligger soppsked ytterst till höger. Soppan tar man upp på skeden i riktning från sig och hälls in i munnen för att man inte ska sörpla. Man ska helst inte vicka på tallriken för att få upp det sista av soppan, men måste man göra det så tippar man tallriken ifrån sig

Egentligen ska man bara använda kniven att skära maten med, man lägger den på tallrikens överkant när den inte används, sen ska man äta med gaffeln i höger hand. Aldrig kniven i munnen! Men man anpassar sig alltid till den som bjuder.

Efterrätt äts helst med gaffel som ligger ovanför tallriken tillsammans med dessertsked. Om man dukar både med gaffel och sked läggs gaffeln närmast tallriken med skaftet åt vänster och skeden ovanför med skaftet åt höger. Om man dukar enbart med sked läggs den med skaftet till höger och dukar man enbart med gaffel dukas även den med skaftet åt höger.

Inga armbågar får heller vara på bordet, max halva underarmen får vara på bordet. Ett gott råd: För maten till munnen istället för munnen till maten! Alltså lutar man sig inte fram över tallriken utan sitter mer rakt upp och äter.

Efter avslutad måltid placeras servetten löst hopvikt, på vänster sida, aldrig på tallriken eller stolen.

Om man ska skåla med sin dam som sitter till höger så håller man sitt glas i vänster hand, så att man vänder ”en öppen famn” mot henne. Klinga inte i glaset för då kan det uppstå flisor i glaset, håll bara upp det mot den man skålar med. Att skåla med en dam på vänster sida då hålls glaset som vanligt i höger hand.

Alla dessa seder kommer ursprungligen från att man ska sitta och äta länge, det får inte gå för fort.

Den som är värd och hälsar välkommen till bords kan underlätta för gästerna genom att säga ett enkelt: nu är det fritt att dricka, som betyder att man inte behöver vänta på att någon ska skåla, utan att man dricker när man vill till maten.

 Lite om kläder (klädkoder):

Det minst strikta ”Kavaj” betyder: mörk kostym, valfri skjorta och slips/fluga. Mörkgrå kostym duger också. Dam; kjol/klänning (kort)/liten jacka.

 Frack; mörkblå/svart kavaj, vit fluga, vit väst. Dam; lång klänning (lång el. kortarmad) eller tvådelad.

 Smoking; mörkblå el. svart kavaj. Sommartid går det bra med vitt, men då svarta byxor, vit skjorta och svart fluga. Dam; Smokingklänning (kan vara vadlång el. lång), byxdress och ev. schal.

 För herrar går det utmärkt om man äger en s.k. mässdräkt (sällskapsuniform).

För damer är det räddningen om man äger en sverigedräkt, hembygdsdräkt eller folkdräkt, oavsett vilken klädkod som anges. Gäller samtliga klädkoder.

 För begravning gäller att de närmaste herrarna har vit slips, andra begravningsgäster har svart slips. Damer har lämplig mörk klädsel eller gärna vit blus till svart/mörk kjol.

 

§20                      Dagordning fastställdes. 

§21                      Att justera dagens protokoll valdes Margareta Torbrand.

§22                      Rapporter. Inga rapporter fanns.

§23                      Nästa möte 4 april.

Vi skulle kunna bjuda in Fonus och få höra om hur man kan själv bestämma om hur ens begravning ska genomföras, någon särskild psalm eller annan sång, borgligt eller i kyrkan. Allt detta för att underlätta för de efterlevande. Man kan till och med betala sin begravning i förskott numera. Det finns mycket att fundera över och vi kan få hjälp från Fonus. Lisa kontaktar Fonus.              

§24                      Vårens aktiviteter

Utöver vårmötet 4 april så ska centrum städas. Mötet beslutade byta dag sen beslutet på årsmötet, eftersom en del skulle på resa till riksdagen. Städningen blir klockan 17 onsdagen den 19 april.

Söndag 9 april hjälper vi intresseföreningen att röja munkastigen. Samling kl 10 vid Olshammarsgården.

Lördag 6 maj röjer vi Norra Vätterleden. Samling kl 10 vid Olshammarsgården. Sune ordnar med pinnar och färg. Måla erbjuder sig Inger och Gerd att göra före, så att de är torra.

Det blir ingen Sköna Maj-tidning i år, men vi går ut med inbjudan via hemsidan och Facebook till Vandring med lunch på Utnäset Kristi Himmelfärdsdagen 25 maj. Samling kl 11 vid Igelbäcken. Anmälan för maten 070-65 909 63 eller lisa.lennartsson@telia.com .

22 juni kl 14 klär vi midsommarstången i centrum.

Måndag 26 juni öppnar vi kiosken i Fagertärn.  Samling på Olshammarsgården för att boka dagar när man vill jobba, dag meddelas senare. Vi hoppas att fler vill vara med i år och testa en jätterolig möjlighet att träffa nytt folk.

§25                      Avslutning

Sune avslutade det mycket trevliga mötet.

 Vid protokollet:                                                                                    Justeras:          

Elisabeth Lennartsson                                                                        Margareta Torbrand                 

Årsmöte 2017

Även i år blir det Fagertärnsdagen 2 juli

Protokoll fört vid årsmötet 27 februari 2017 på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, mötesekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Yvonne Haag och Elisabeth Svensson.

§4 Beslutades att mötet varit riktigt utlyst enligt stadgarna.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har lyckats göra ett överskott på 3500 kronor.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2017. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till kassör för 2 år valdes Inger Karlsson

§10 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Sune Eriksson och Elisabeth Lennartsson och nyvaldes Inger som kassör. Kvarstår gör Yvonne Haag, Gerard Riem Vis och Urban Karlsson.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Gunnel Cunei och nyvaldes Björn Spångberg.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Ulla Riem Vis.

§13 Till revisorsersättare 1 år nyvaldes Ewa Niklasson.

§14 Ingen ville bli valberedning, styrelsen får i uppdrag att få fram kandidater till nästa år.

§15 Rapporter:

a)      Det blir ingen Sköna Majtidning i år, men de arrangemang som erbjuds kommer att läggas upp på Sköna Maj hemsida.

b)       Länsbygderådet/Hela Sverige ska leva fyller 20 år och erbjuder medlemmarna att fira detta i samband med årsmötet. Det blir 1 april kl 15 i Axbergs Folkets Hus. Programmet är inte helt klart, men det blir mat och dans.

 

§16 Verksamhetsplan 2017. Beslutas att ha 2 möten på våren, den 7 mars och 4 april.

Söndag 9 april röjning av Munkastigen, torsdag 20 april städa i centrum och plantera penséer, lördag 6 maj röja Norra Vätterleden med korvgrillning, en vandring på Kvistudden är inte datum bestämt, Kristi Himmelsfärdsdagen 25 maj vandring på Utnäset med mat, samling kl 11 vid Igelbäcken. Torsdag 22 juni ska midsommarstången kläs.

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 26/6 till och med 6/8. Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 2/7, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

 

§17 Övriga frågor fanns inga.

 §18 Mötet avslutades.

  Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens lilla buffé.

  

Olshammar den 7 februari 2017

 

Vid protokollet

 Elisabeth Lennartsson

 Justerat:

  Yvonne Haag                                                                                          Elisabeth Svensson

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

ann-maj gissberg | Svar 15.03.2017 14.16

Tack Elisabeth,
att du informerar mig om vad som händer.tycker det är så trevligt att följa ert arbete.Ni är så duktiga.Olshammar finns i mitt hjärta.Kram..

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
30.04 | 10:28

Det går säkert att få fram. Kan du meddela namn och ev födelsedatum på mormor till lisa.olshammar@gmail.com så försöker vi hjälpa dig

...
29.04 | 16:58

Hej min mormor är född i olshammar 1878 , jag undrar var i olshammar man bodde då , mormors far var tegeldräng , jag har alldrig varit i olshammar, ska nog t

...
Du gillar den här sidan